Chọn tên server :
Tên nhân vật: Số dư tiền Kaixin:0DiểmNạp vào tiền
  • 200Vàng
  • 1000Vàng
  • 2000Vàng
  • 3000Vàng
  • 5000Vàng
  • 10000Vàng
Lập tức hoán đổi