Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Tài liệu Game

Nhiều hơn
Tải Phiên Bản PC
【Hướng Dẫn】Tải Phiên Bản PC Về Máy Tính
Hệ thống tướng
Tướng chuyển sinh Đại Kiều + Khương Duy | Tướng Chuyển sinh Triệu Vân+ Chân Lạc | Tướng Chuyển sinh Quách Gia+ Chu Thái | Tướng Chuyển sinh Cát Lượng+ Tư Mã Ý | Tướng Chuyển sinh Tôn Thương Hương+ Hoàng Trung | Tướng Chuyển sinh Viên Thiệu+Lục Tốn | Cách Nhận Võ Tướng | Tướng Chuyển sinh Tr.Phi+Mạnh Hoạch | Thần·Điêu Thuyền+Tướng Chuyển Sinh | Skin Mê Hoặc Tả Từ+thần Hách Chiêu | Skin Tôn Kiên+thần Thủy Kính .v.v. | Skin Tiểu Kiều+thần Lục Tốn .v.v. | Skin Q.Vũ+thần H.Ng.Anh .v.v. | Thần T.Kiều+Thần Th.V.Cơ+Skin Lữ Mông | Tướng Mới Thần.Thái Sử Từ + Thần.Viên Thiệu | Thần.Giả Hủ+Thần.Tôn Sách+Thần.Tôn Quyền+Thần.Lưu Bị+Thần.T.Tháo | Thần.T.TH.Hương+Thần.C.Thái+GT.T.M.Viêm+Quan Văn Lỗ Túc | Thần.C.Lạc+Thần.Tr.Giác+Thần.C.Lượng+Thần.T.M.Ý+Quan Văn T.Du | Thần.Trương Liêu+Thần.Lữ Mông+Thần.Mã Siêu | Thần.Hứa Chử+Thần.Trương Phi | 【Tướng Mới】Tư Mã Viêm+Thần.Quách Gia+Giác Tỉnh Hách Chiêu | 【Tướng Mới】 Thần.Cam Ninh+Thần.Hoàng Trung+Hoa Đà | Thần.Quan Vũ+Thần.Điển Vi+Thần.Mã Vân Lộ | Giác Tỉnh Đại Kiều, Chúc Dung | Tướng Mới Hách Chiêu+Giác Tỉnh Bàng Đức | Giác Tỉnh:Giả Hủ, Mạnh Hoạch | Giác Tỉnh Thủy Kính, Viên Thiệu, T.S.Từ | Giác Tỉnh Th.V.Cơ, Đ.Thuyền, Tả Từ | Giả Hủ, Giác Tỉnh Lữ Bố,Tôn Kiên | Giới Thiệu Tướng Mới | Giới Thiệu Tướng Mới
Chức Năng Mới
Thăng Cấp Phó Tướng | Nhiệm Vụ Quốc Vận | Thương mại | Hệ thống Quân Giới | Quần Hùng Trục Lộc | Thưởng Tháng | Bộ Đồ Thần Khí | Đội quân chiến liên sever | Chiến tài nguyên QG liên sever | Tàng Binh Các | Xưởng Trang Sức | Xưởng khoa kỹ | Thảm Sát | Man Tộc Cướp Bóc | Tiểu Sử Võ Tướng | Điện Thần Tướng | Truân Điền | Hệ Thống Tương Tinh | Giác Tỉnh Võ Tướng | Khảm Tinh Thạch | Thương Hội
Hệ thống đặc biệt
Bộ Đồ Mới | Tranh Giành Tương Dương | Liên Minh Tranh Bá | Kho báu Nhà Hán | Thiên Mệnh | Chuyển Sinh Võ Tướng | Phó Bản Quân Đoàn | Sách Lược Đàm Binh | Cung Điện Vinh Dự | Mưu Sĩ | ĐẤU XẾP HẠNG | Khóa Mật Khẩu | Cầu Nguyện | Qùa Online | Quyết Chiến Thiên Hạ | Ngũ Hành Trận | Ngũ Hành Thạch | Thông Tin Chúa Công | Skin Tướng | Chợ Quân Lệnh | Kết Giao Danh Tướng | Chuyên Tinh | Quân Sư | Vương Triều | Đất Phong | Kiến Trúc Quốc Gia | Mừng Trở Lại | Tọa Kỵ | Đua Ngựa | Thảo Phạt Đổng Trác | Phòng Luyện Công | Thưởng Thế Giới | Giác Tỉnh Quan Văn
Phiên Bản Mới
Phiên Bản Mới 26/02/2018 | Phiên Bản Mới 08/12/2017 | Phiên Bản Mới 30/10/2017 | Phiên Bản Mới 17/09 | Phiên Bản Mới 06/08 | Phiên Bản Mới 03/07 | Phiên Bản Mới 14/05 | Phiên Bản Mới10/04/
Nhập môn
Tài nguyên | Hệ thống Ngọc | Nhiệm Vụ Thường Nhật | Hệ thống binh khí | Chinh Chiến FAQ | Bảng Kết Hợp Phó Tướng

Xem ảnh gốc

Nhiều hơn
 • Ảnh cắt game
 • Bản di động

Người chơi