Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

[Sự kiện] : Gộp Server 99+102

2020-03-10   Từ:《chiến thần Tam quốc》Website

Sự Kiện 1: Đăng Nhập Nhận Thưởng

[Nội dung]: Sau khi gộp server, người chơi từ cấp 60 trở lên đăng nhập trò chơi lĩnh ngay phần thưởng đăng nhập tại "Thưởng hoàng đế" trong giao diện thành chính

[Phần thưởng]: 200.000 lương thực, 20 lệnh chiêu binh.

Chú ý: vui lòng lĩnh thưởng trong vòng 2 ngày.

Sự Kiện 2: Bá Chủ Đấu Trường

[Thời gian]: sau khi gộp server ----- 12h ngày 15 tháng 03 năm 2020

[Nội dung]: Tính đến thời điểm kết thúc sự kiện , top 10 trong Thiên bảng sẽ nhận được phần thưởng sự kiện

[Phần thướng]:

Hạng 1:Vàng*300, Lệnh chiêu mộ*150, Lương thực 3.000.000

Hạng 2: Vàng*200, Lệnh chiêu mộ*100, Lương thực 2.000.000

Hạng 3: Vàng*150, Lệnh chiêu mộ*80, Lương thực 1.500.000

Hạng 4-6: Vàng*100, Lệnh chiêu mộ *60, Lương thực 1.000.000

Hạng 7 - 10: Vàng*80, Lệnh chiêu mộ*40, Lương thực 800.000

Hạng 11-20: Vàng*50, Lệnh chiêu binh*20, Lương thực 500.000

* Chú ý: để nhận phần thưởng click vào icon của sự kiện, vui lòng nhận thưởng sau thời gian diễn ra sự kiện một ngày

Sự Kiện 3: Tranh Quan Nhận Thưởng

[Thời gian]: Sau khi gộp server——12h ngày 15 tháng 03 năm 2020

[Nội dung] :Kết thúc lúc 12h ngày 15 tháng 03, quan tứ phẩm trở lên ( gồm 17 vị), sẽ nhận được phần thưởng.

[Phần thưởng]:

Thưởng hoàng đế: 75 lệnh chiêu mộ , 500.000 bạc, 500.000 gỗ, 500.000 lương thực

Quan nhất phẩm và nhị phẩm: 50 lệnh chiêu mộ, 300.000 bạc, 300.000 gỗ, 300.000 lương thực

Quan tam phẩm và tứ phẩm: 25 lệnh chiêu mộ, 150.000 bạc, 150.000 gỗ, 150.000 lương thực

[Thời gian nhận thưởng]: Đạt đủ yêu cầu là có thể nhận thưởng , hạn cuối nhận thưởng là sau khi kết thúc Event 2 ngày, nhận tại icon thưởng của sự kiện

Sự Kiện 4: Đơn Đấu Nhận Thưởng

[Thời gian ]:00:00 ngày 16/03/2020——23:59 ngày 17/03/2020

[Nội dung]: Trong thời gian diễn ra sự kiện, số lần thắng đơn đấu đến một số lần nhất định, có thể nhận ngay phần thưởng sau khi sự kiện kết thúc.

[Phần thưởng]:

Đơn đấu dành được 30 lần thắng lợi, có thể nhận được lương thực 100.000

Đơn đấu dành được 40 lần thắng lợi, có thể nhận được lương thực 200.000

Đơn đấu dành được 50 lần thắng lợi, có thẻ nhận được lương thực 300.000

Đơn đấu dành được 80 lần thắng lợi , có thể nhận được lương thực 400.000

Đơn đấu dành được 100 lần thắng lợi , có thể nhận được lương thực 500.000

 

Game hot