Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

[Sự Kiện1]:Hồ Tặng Thưởng, RƯƠNG TÀI NGUYÊN Đang Chờ Bạn 11/05

2020-05-07   Từ:《chiến thần Tam quốc》Website

[Sự Kiện1]:Hồ Tặng Thưởng, RƯƠNG TÀI NGUYÊN RƯƠNG NGỌC BỘI Đang Chờ Bạn!

[Phạm vi] : S1-S107

[Thời gian]: 00:00-23:59 ngày 11/05/2020

[Nội dung]:Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi từ cấp 60 trở lên thông qua nạp vàng để nhận được phiếu thưởng, mi NẠP 100 vàng nhn được 1 phiếu thưởng.

Người chơi có th dùng phiếu bc thăm phn thưởng trong h thưởng, mi ln bc thăm 100% nhn được phn thưởng bt kì trong h, s phiếu thưởng tiêu hao s tăng theo s ln bc thăm, nhn hết phn thưởng thì s kin kết thúc.

Trong h thưởng có cơ hi nhn được St, Phiếu, Thú hn, Binh phù, L.C.M, Quân gii, L.H.nh, Tinh vn, Thiếc v.v..càng có cơ hi nhn được RƯƠNG TÀI NGUYÊN RƯƠNG NGỌC BỘI!

Thông tin giá trị phiếu ở bảng dưới đây:

Hồ Tặng thưởng

Số lần

Số tiêu hao phiếu

Giá trị(vàng)

1

1

100

2

2

200

3

3

300

4

5

500

5

6

600

6

8

800

7

10

1000

8

10

1000

9

10

1000

10

10

1000

11

15

1500

12

20

2000

Tổng cộng

100

10000

Chi tiết rương:

Rương tài nguyên: Mở ra sẽ có cơ hội nhận được Quân giới, lương thực, Tinh vận …

Rương ngọc bội: Mở ra sẽ có cơ hội nhận được Ngọc bội sơ cấp, Ngọc bội Trung Cấp

Chú ý:

1, Hệ thống sẽ tự động gửi phiếu cho người chơi

2, Nếu người chơi đã có Võ Tướng trong h thưởng, võ tướng sẽ đổi thành phn thưởng khác.

3,Không có số lần miễn phí.

4, Nhận thưởng trước khi kết thúc sự kiện, nếu sự kiện kết thúc người chơi có phần thưởng chưa nhận, hệ thống sẽ không gi li phn thưởng.

5, Vui lòng dùng hết phiếu trước khi kết thúc sự kiện, sau khi kết thúc sự kiện phiếu chưa sử dụng, hệ thống tự động thu hồi và gửi lại bằng tài nguyên, 1 phiếu =300.000 lương thực.

Game hot