Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

[Sự Kiện5-8]: Tín Vật Đoạt Bảo 25/05

2020-05-21   Từ:《chiến thần Tam quốc》Website

[Sự Kiện5]: Tín Vật Đot Bảo

[Phạm vi] : S1-S108

[Thời gian]: 00:00-23:59 ngày 25/05/2020

[Nội dung]:Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi từ cấp 60 trở lên có thể thông qua tham gia nhiệm vụ như sau nhận để nhận tín vật: Chiếm thành, Quốc chiến giết địch, Kích sát võ tướng, Quốc chiến mượn binh và Tẩy luyện nâng cao. còn có thể sử dụng vàng mua tín vật, 5 vàng=1 tín vật, nhiều nhất có thể mua 500 lần, mỗi lần đoạt bảo tiêu hao tín vật*4. Trước khi đoạt bảo phải chọn 1 trong 4 phần thưởng là LỄ BAO M.V.LỘ, LỄ BAO ĐỘT PHÁ CAM NINH, Ngọc Lv10*1 và tinh vận*10k làm phần thưởng tự chọn, mỗi lần đoạt bảo có tỷ lệ nhận được phần thưởng tự chọn hoặc tinh vận, thú hồn, thiếc, lệnh huyễn ảnh...

Chi tiết rương:

Lễ bao M.V.Lộ: mở ra nhận đc 1 trong: mảnh ghép giác tỉnh M.V.Lộ và Vàng*5.

Lễ bao Đột phá Cam Ninh: mở ra nhận đc 1 trong: mảnh ghép Đột phá Cam Ninh và Vàng*5.

Chú ý:

1, Nếu tiến độ của mỗi nhiệm vụ đã đầy sẽ không nhận được tín vật nữa;

2, Nếu đã chọn phần thưởng tự chọn thì không được thay đổi lại nhé!!!

3, Vui lòng dùng hết tín vật trước khi kết thúc sự kiện, sau khi kết thúc sự kiện tín vật chưa sử dụng, hệ thống tự động thu hồi và gửi lại bằng tài nguyên, 1 tín vật =100.000 lương thực.

[Sự Kiện6]: Dùng Vàng Điêu Khắc

[Thời gian]: 00:00- 23:59 ngày 25/05/2020

[Phạm vi]: S1-S108

[Nội dung]: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tiến hành điêu khắc trang sức sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Điêu khắc 5 lần: Tặng Ngọc Thạch*100+lương thực*50.000

Điêu khắc 10 lần: Tặng Ngọc Thạch*300+lương thực*100.000

Điêu khắc 20 lần: Tặng Ngọc Thạch*600+lương thực*200.000

Điêu khắc 40 lần:Tặng Ngọc Thạch*1200+lương thực*400.000

Điêu khắc 100 lần:Tặng Ngọc Thạch*3000+lương thực*1.000.000

Chú ý:Vui lòng nhận hết số tài nguyên trước 23:59:59

[Sự Kiện7]:Đơn Đấu Nhận Thưởng
[Thời gian]: ngày 25/05/2020 –ngày 26/05/2020
[Phạm vi]: S1-S108
[Nội dung]:Trong thời gian diễn ra sự kiện đơn đấu đạt được số lần nhất định có thể nhận thưởng
Chiến thắng đơn đấu 20 lần - Tặng Lương thưc*200,000 + Lệnh chiêu mộ*5
Chiến thắng đơn đấu 50 lần - Tặng Lương thưc*300,000 + Lệnh chiêu mộ*10
Chiến thắng đơn đấu 100 lần - Tặng Lương thưc*500,000 + Lệnh chiêu mộ*15
Chiến thắng đơn đấu 150 lần - Tặng Lương thưc*800,000 + Lệnh chiêu mộ*20
Chiến thắng đơn đấu 200 lần - Tặng Lương thưc*1000,000 + Lệnh chiêu mộ*25
Chiến thắng đơn đấu 300 lần - Tặng Lương thưc*1500,000 + Lệnh chiêu mộ*30
Chiến thắng đơn đấu 400 lần - Tặng Lương thưc*2000,000 + Lệnh chiêu mộ*35
Chiến thắng đơn đấu 500 lần - Tặng Lương thưc*2500,000 + Lệnh chiêu mộ*40
Chiến thắng đơn đấu 700 lần - Tặng Lương thưc*3500,000 + Lệnh chiêu mộ*50
*Chú ý: Nhận thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện 

[Sự Kiện8]: Đăng nhập tích lũy nhận quà hấp dẫn

[Thời gian]: ngày 25/05-  ngày 31/05/2020

[Phạm vi] : S1–S108

[Nội dung]: Trong thời gian diễn ra sự kiện , tất cả người chơi từ level 60 trở lên mỗi ngày đăng nhập đều có thể nhận phần thưởng hấp dẫn ở icon “sự kiện”

Chú ý:

1. Người chơi phải lĩnh nhận phần thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện

2. Đăng nhập tích lũy đủ số ngày, mới có thể nhận thưởng

Game hot