Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Quy Tắc Gộp Server

2015-01-27   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

 

 

1.Quy tắc đăng nhập


Vẫn thông qua hệ thống cũ đăng nhập

Trong hai server dùng một tài khoản đăng nhập thì có thể vào phần chọn nhan vật để lựa chọn.

Người chơi có tên nhan vật bị trùng thì phía sau tên nhan vật thêm vùng phục vụ,   ví dụ “ Trương Phi.S1”/ “Trương Phi.S2”

Còn lại những trong tin cá nhan khác sẽ được bảo lưu.


2. Quy tắc sắp xếp thế giới và quốc gia.


cấp độ quan tư bản , bảo vệ tường thành, thời cuộc, tường thành thế giới, đều được căn cứ theo server cũ.

Trong cùng một quốc gia, cấp độ, kinh nghiệm được căn cứ theo số điểm cao nhất trong server cũ hoặc mới.

Toàn bộ võ tưỡng quay về chủ thành, huyễn ảnh trống, sẽ được hoàn lại số  lần H.Ảnh miễn phí


3. Quy tắc bảng xếp hạng


a.quan chức, bảng xếp hạng danh hiệu trống,người chơi tham chiến lại từ đầu

b.bảng kích sát, bảng đơn đấu và bảng công thành dựa theo số sẵn có để tính bảng xếp hạng.


4. Phần thưởng gộp server .


Do những người chơi ở server mới được mở muộn hơn, cho nên từ cấp 80 trở lên người chơi ởserver mới sẽ có phần thường gộp server.


Phần thưởng server  = số ngày chênh lệch mở server * ( 10 vàng, 100.000 kinh nghiệm, 100.000 nghìn lương thực)


*Chú y

trong vòng 30 ngày không đăng nhập và nhân vật dưới cấp 30 sẽ bị xóa bỏ

trong phần thưởng gộp server số điểm thưởng tối đa là 300 vàng, kinh nghiệm và  lương thực có mức thưởng tối đa là 3.000.000


 

 

Game hot