Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

[Sự Kiện1-5]:Đổi Quà Ưu Đãi 08/05

2020-05-07   Từ:《chiến thần Tam quốc》Website

[Sự Kiện1]:Đổi Quà Ưu Đãi

[Thời gian]: 00:00 - 23:59 ngày 08/05/2020

[Phạm vi]: S1-S107

[Nội dung]: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi cấp 60 trở lên thông qua sự kiện Đổi ưu đãi có thể nhận được một lượng lớn quân giới, tinh vận, lệnh giác tỉnh, thiếc và nhiều tài nguyên khác. Mua sắm tiêu hao 100 vàng có thể nhận được 1 phiểu đổi, cơ hội có hạn mạnh tay mua sắm nhiều để được nhận nhiều phiếu đổi tương ứng nhiều phần thưởng nào.

Chú ý:

1, Người chơi từ level 60 trở lên có thể tham gia sự kiện

2, Số lượng đổi quà có giới hạn.

3, Vui lòng dùng hết số phiếu trong thời gian diễn ra sự kiện, sau khi kết thục sự kiện vẫn còn phiếu chưa dùng hệ thống tự động quy đổi ra tài nguyên và phản hồi, 1 phiếu= 10 lệnh chiêu mộ.

[Sự Kiện2] : Hồ Ước Nguyện

[Thời gian]: 00:00 -23:59 ngày 08/05/2020

[Phạm Vi]: S1- S107

[Nội dung]: Trong thời gian diễn ra sự kiện,người chơi từ cấp 60 trở lên thông qua tham gia hồ ước nguyện sẽ nhận được tinh vận, hồn, sắt và nhiều tài nguyên khác, mỗi lần ước nguyện ngoài những vật phẩm đã nhận được, có thể nhận được thêm nhiều phần thưởng hấp dẫn khác . Ước nguyện đạt số lần nhất định sẽ nhận được phần thưởng.

[Nội dung phần thưởng]:

10 lần ước nguyện: Nhận được Quân giới*500 + Thiếc*700 + Phiếu*300

30 lần ước nguyện: Nhận được Quân giới*2500 + Thiếc*4000 + Phiếu*500

60 lần ước nguyện: Nhận được Quân giới*5000 + Thiếc*8000 + Phiếu*800

150 lần ước nguyện: Nhận được Quân giới*10000 + Thiếc*30000 + Phiếu*3000

300 lần ước nguyện: Nhận được Quân giới*20000 + Thiếc*50000 + Phiếu*6000

*Chú ý:

Vui lòng nhận hết số tài nguyên ước nguyện trước 23:59 mỗi ngày.

[Sự Kiện3] : Thất Tinh Cầu Nguyện

[Thời Gian]: 00:00 - 23:59 ngày 08/05/2020

[Phạm Vi]: S1-S107

[Nội dung ]: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi từ cấp 60 trở lên mỗi tiêu hao 10 vàng tế tự hoặc thu thập 10 điểm cầu nguyện (Rơi tại quốc chiến) có thể nhận được một thẻ cầu nguyện. 1 thẻ cầu nguyện có thể tiến hành 1 lần cầu nguyện, thắp sáng đèn thất tinh bất kì và nhận được phần thưởng. Sau khi thắp sáng tất cả đèn, có thể mở rương cầu nguyện nhận phần thưởng. Mỗi lần thắp sáng 1 đèn có thể nhận được 5 điểm Khí Vận, sử dùng Khí Vận đổi tài nguyên và đạo cụ trong điện cầu nguyện.

Chú ý:

1. Thu tập điểm cầu nguyện tối đa có thể nhận được 15 thẻ cầu nguyện.

2. Sau khi kết thúc sự kiện khí vận chưa thay đổi, hệ thống sẽ tự động thu hồi và gửi lại bằng tài nguyên.1 khí vận=10.000 lương thực

3. Sau khi kết thúc sự kiện thẻ cầu nguyện chưa sử dùng, hệ thống sẽ tự động thu hồi và gửi lại bằng tài nguyên.1 thẻ cầu nguyện=50.000 lương thực

[Sự Kiện4]: Tín Vật Đot Bảo

[Phạm vi] : S1-S107

[Thời gian]: 00:00-23:59 ngày 08/05/2020

[Nội dung]:Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi từ cấp 60 trở lên có thể thông qua tham gia nhiệm vụ như sau nhận để nhận tín vật: Chiếm thành, Quốc chiến giết địch, Kích sát võ tướng, Quốc chiến mượn binh và Tẩy luyện nâng cao. còn có thể sử dụng vàng mua tín vật, 5 vàng=1 tín vật, nhiều nhất có thể mua 500 lần, mỗi lần đoạt bảo tiêu hao tín vật*4. Trước khi đoạt bảo phải chọn 1 trong 4 phần thưởng là LỄ BAO T.T.Hương, LỄ BAO M.V.Lộ, Ngọc Lv10*1 và tinh vận*10k làm phần thưởng tự chọn, mỗi lần đoạt bảo có tỷ lệ nhận được phần thưởng tự chọn hoặc tinh vận, thú hồn, thiếc, lệnh huyễn ảnh...

Chi tiết rương:

Lễ bao Th.Hương: mở ra nhận đc 1 trong: mảnh ghép giác tỉnh T.T.Hương và Vàng*5.

Lễ bao M.Văn Lộ: mở ra nhận đc 1 trong: mảnh ghép giác tỉnh M.Văn Lộ và Vàng*5.

Chú ý:

1, Nếu tiến độ của mỗi nhiệm vụ đã đầy sẽ không nhận được tín vật nữa;

2, Nếu đã chọn phần thưởng tự chọn thì không được thay đổi lại nhé!!!

3, Vui lòng dùng hết tín vật trước khi kết thúc sự kiện, sau khi kết thúc sự kiện tín vật chưa sử dụng, hệ thống tự động thu hồi và gửi lại bằng tài nguyên, 1 tín vật =100.000 lương thực.

[Sự Kiện5] : Bách Chiến Sa Trường

[Thời Gian]: ngày 08/05 – ngày 10/05/2020

[Phạm Vi] : S1-S107

[Nội Dung]: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi từ cấp 60 trở lên(bao gồm cấp 60) có thể tham gia quốc chiến để nhận sát khi. Sát khí đạt đến mức nhất định có thể kích sát NPC. Mỗi lần kích sát có thể nhận số lượng lớn kinh nghiệm, ngoài ra còn có thể nhận được thêm nhiều phần thưởng kinh nghiệm và phiếu. Mỗi sự kiện có 4 trận, mỗi trận có 3 NPC, mỗi NPC có thể kích sát 10 lần, mỗi trận có sẽ có thời gian đếm ngược ( thời gian là 15 tiếng).

Chú ý:

1.Số lượng sát khí nhận được và số kinh nghiệm nhận được trong quốc chiến bằng nhau

2.Kinh nghiệm BUFF không được cộng dồn, tính theo số kinh nghiệm BUFF cao nhất, huyễn ảnh không tham gia vào kinh nghiệm trưởng thành

3.Kinh nghiệm BUFF kéo dài 48h

Game hot