Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

[Thông Báo] : Mở server S122 Uyển Lăng 07/06/2021

2021-06-04   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

Sự kiện 6: Dùng vàng tẩy luyện, nhận phần thưởng hấp dẫn

Thời gian sự kiện: Mở server 4-5 ngày

Nội dung sự kiện: ngày 11/06/2021– ngày 12/06/2021, tẩy luyện đạt đến số vàng nhất định nhận được lễ bao hấp dẫn

Tiêu hao 50 vàng: tẩy luyện nâng cao*1+gỗ*30.000

Tiêu hao 300 vàng: tẩy luyện nâng cao*8+ gỗ*50.000

Tiêu hao 800 vàng: tẩy luyện nâng cao*20+ gỗ*100.000

Sự kiện 7: Tế tự sắt, tiêu hao tặng quà.

Thời gian: ngày thứ 6-7 sau khi mở server

Nội dung sự kiện: ngày 13/06/2021 – ngày 14/06/2021, tế tự sắt tiêu hao số vàng tương ứng, sẽ nhận nhận lễ bao hậu hĩnh

Tiêu hao 50 vàng: sắt*5000+gỗ*30.000

Tiêu hao 300 vàng: sắt*40.000+ gỗ*50.000

Tiêu hao 800 vàng: sắt*100.000+gỗ*100.000

Ngaỳ 08/06/2021 được tính là ngày đầu tiên mở server. lĩnh thưởng tại icoin sự kiện

Sự Kiện 8: Nạp Thẻ Tặng Quà

Thời gian: ngày thứ 7-9 sau khi mở server, 00:00- 23:59 ngày 14/06 & ngày 15/06& ngày 16/06/2021

[Nội dung]: Trong thời gian diễn ra sự kiện , nạp tiền đến định mức sẽ được mảnh ghép đột phá Cam Ninh, mảnh ghép g.t.Chân Lạc, và nhiều tài nguyên hấp dẫn:

Nạp 300v - Tặng 300 vàng

Nạp 1000v - Tặng thêm Sắt*450.000+ Thiếc*3000

Nạp 3500v - Tặng thêm Sắt*1000.000+ Thiếc*8000+ MG.giác tỉnh Chân Lạc*2

Nạp 12000v -Tặng thêm Sắt*2000.000+ Thiếc*20000+ MG.giác tỉnh Chân Lạc*4+MG Đột phá C.Ninh*10

Chú ý:

1. Đảm bảo túi có đủ chỗ trống để nhận rương , nếu túi đầy sẽ không nhận được rương thưởng và chúng tôi không chịu trách nhiệm

2. Tích lũy phần thưởng sự kiện. ( ví dụ: nạp 12000v có thể nhận được các phần thưởng của 300v+ 1000v+ 3500v+ 12000v)

3. Phần thưởng sẽ reset vào 00:00 mỗi ngày, hãy nhận thưởng trước 23:59 mỗi ngày.

Sự kiện 09: Tế tự ngọc, tiêu hao tặng thưởng ( nhận thưởng trong icon sự kiện).

Thời gian: Ngày thứ 8-9 sau khi mở server

Nội dung: ngày 15/06/2021 – ngày 16/06/2021, tiêu hao số vàng tương ứng để tế tự ngọc sẽ nhận được lễ bao hậu hĩnh.

Tiêu hao 50 vàng: ngoc lv1*1+ gỗ*30.000

Tiêu hao 300 vàng: ngọc lv1*5+ gỗ*50.000

Tiêu hao 800 vàng: ngọc lv1*10+ gỗ*100.000

Ngaỳ 11/05/2021 được tính là ngày đầu tiên mở server. lĩnh thưởng tại icon sự kiện

Game hot