Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

[Sự Kiện7-8]: Thăng cấp tặng Level 05/07

2020-06-30   Từ:《chiến thần Tam quốc》Website

[Sự Kiện7]: Thăng cấp tặng Level

[Thời gian]: ngày 05/07/2020-12:00 ngày11/07 /2020

[Thời gian nhận thưởng ]: 12:01- 23:59 ngày 11/07/2020

[Phạm vi] : S1 – S109

[Nội dung] : Trong thời gian diễn ra sự kiện , tất cả người chơi từ lv 70 trở lên đạt đến cấp độ yêu cầu , đều có thể nhận được phần thưởng tương ứng như sau:

1.Mỗi một giai đoạn cấp độ có 6 mức hoàn thành.

2.Cấp độ không giống nhau phần thưởng mục tiêu thăng cấp khác nhau

Cụ thể mục tiêu phần thưởng ở bảng dưới đây:

Cấp bậc

level 70-129

level 130-139

level 140-149

level 150-170

tăng

thưởng

tăng

thưởng

tăng

thưởng

tăng

thưởng

Cấp 1

0.5

0.1 lv

0.25

0.05 lv

0.175

0.035 lv

0.125

0.025 lv

Cấp 2

1

0.2 lv

0.5

0.1 lv

0.35

0.07 lv

0.25

0.05 lv

Cấp 3

1.5

0.3 lv

0.75

0.15 lv

0.525

0.105 lv

0.375

0.075 lv

Cấp 4

2

0.5 lv

1

0.25 lv

0.7

0.175 lv

0.5

0.125 lv

Cấp 5

2.5

0.7 lv

1.25

0.35 lv

0.875

0.245 lv

0.625

0.175 lv

Cấp 6

3

1 lv

1.5

0.5 lv

1.05

0.35 lv

0.75

0.25 lv

Quy tắc nhận thưởng: Sau khi kết thúc sự kiện, người chơi có thể click vào giao diện của sự kiện tiến hành nhận thưởng

Chú ý, ví dụ: Người chơi khi bắt đầu sự kiện đẳng cấp là 80.9 level, sau khi Sự kiện kết thúc đăng cấp là 83.4 Level, vậy nghĩa là tăng 2.5 Level thuộc cấp từ 70-129 sẽ nhận thưởng ở mức tặng 0.7 Level, và level thành 84,1

[Sự Kiện8]: Buff Exp

[Thời gian]: 00:00 - 23:59 ngày 05/07- ngày11/07 /2020

[Phạm vi]: S1 – S109

[Nội dung]: Trong thời gian diễn ra sự kiện , người chơi từ level 60 trở lên khi tham gia quốc chiến sẽ nhận được buff exp . Cấp độ càng cao buff exp càng nhiều

Cấp 60 - 69 Buff +10% exp

Cấp 70 - 79 Buff + 20% exp

Cấp 80 trở lên Buff +30% exp

*Chú ý:Huyễn ảnh không thể buff exp

Game hot