Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Thuộc tính của trang bị

2014-09-11   Từ:《chiến thần Tam quốc》Website

Người chơi ở giai đoạn sau thì một biện pháp để tăng sức mạnh chính là tẩy luyện trang bị. Nhưng xem không hiểu thuộc tính tẩy luyện được,làm thế nào? Đừng vội, sau đây là chi tiết cụ thể.
Thuộc tính chủ yếu phân thành 3 loại: công kích, phòng thủ,binh lực
Thuộc tính tẩy luyện gia tăng sức mạnh chiến đấu có 2 loại:
1, Tăng giá trị. Như tên gọi, thuộc tính tương ứng được gia tăng giá trị tương ứng.
2, Tăng tỷ lệ. Dựa vào tỷ lệ để gia tăng thuộc tính của tướng, ví dụ tăng lực công kích thông thường 20%.
Khuyên bạn nên tẩy luyện về giá trị trước, ví dụ lực triển khai, lực công kích..
Khi đã có thuộc tính lực công kích cơ bản, việc tẩy luyện2 - 3 thiết bị có tỷ lệ sát thương giúp gia tăng lực.

Thuộc tính

Chi tiết

Lực công kích

Tăng giá trị lực công kích

Lực phòng vệ

Tăng giá trị lực phòng vệ

Tỷ lệ sát thương

Tăng tỷ lệ sát thương công kích thông thường

Tỷ lệ miễn thương

Tăng tỷ lệ phòng vệ công kích thông thường

Đội hình binh lực

Tăng số lượng binh sĩ

Tỷ lệ sát thương chiến pháp

Tăng tỷ lệ sát thương công kích chiến pháp

Tỷ lệ miễn thương chiến pháp

Tăng tỷ lệ phòng vệ công kích chiến pháp

Lực công kích chiến pháp

Tăng giá trị lực công kích chiến pháp

Lực phòng vệ chiến pháp

Tăng giá trị lực phòng vệ chiến pháp

Chú ý:
1, Một vài thuộc tính không được hiển thị vào bảng tướng.
2, Tỷ lệ chặn của tướng chịu ảnh hưởng bởi chỉ số thống soái cao thấp của tướng, không phụ thuộc vào thuộc tính

Game hot