Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Giả Hủ, Giác Tỉnh Lữ Bố,Tôn Kiên

2017-01-17   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

Các vị chúa công, sau một thời gian dài chúng ta lại chuẩn bị chào đón một phiên bản mới sắp ra mắt, hãy cùng tìm hiểu xem phiên bản lần này sẽ đem đến cho người chơi những chức năng thú vị gì nhé.

1. Tướng Mới Giả Hủ

Thuộc Tính:

Chiêu: Di sách ( tấn công 4 hàng, ra trận pháp đối với mặt đất của 1 hàng, trước khi ra phổ công sẽ phán đoán: nếu binh lực quân địch ≤40% sẽ bị giết toàn bộ, nếu không thì bị tăng thêm sát thương 30% (phán đoán có hiệu quả 4 lần, miễn phản hồi)

Địa hình : Thủy Công

Địa hình tự nhiên: Nước, sức chiến vùng biển +25%

Tướng: Không

2. Giác Tỉnh Tướng Mới Lữ Bố

Thuộc Tính:

Chiêu: Vô song( ( tấn công vào 3 hàng ngũ địch) 

Địa hình : Địa Công, Thủy Công, Thủ Sơn

Địa hình tự nhiên: Mọi địa hình, chiến đấu mọi địa hình +25%(Trừ Thành)

Tướng: Phổ công 2 hàng xạ tiễn 50% miễn phản hồi(vô song chiến thần: kế thừa vô song thiên phú; kích sát/tử vong 1 hàng nhận được 1 điểm  nộ khí,  3 điểm  nộ khí biến thân chiến thần tăng thêm  20% sức chiến đấu,   mỗi hàng lần đầu phổ công trúng  hút máu 50% )

3. Giác Tỉnh Tướng Mới Tôn Kiên

Thuộc Tính:

Chiêu: vũ hồn: tấn công vào 2 hàng quân địch

Địa hình : TK Thành(có thể công kích)  Công Thành(có thể công kích)

Địa hình tự nhiên: Thành hoang(có thể công kích)  Sức chiến Thành+45%(Đối với bên tấn công)

Tướng: Vô úy: phản hồi chiến pháp đồng thời miễn phản hồi; khi mỗi hàng xuất chiến nhận được hậu thuẫn, tiếp nhận 45% chiến pháp hoc phcông sát thương (có thtiếp nhn 3 ln)

Game hot