Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Khổ Công

2015-03-13   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

iều kiện mở khóa]
Người chơi đạt đến lv 70 trở lên, có thể dùng Phiếu để đổi lấy "Bản đồ trại" tại Tài nguyên.[Bắt địch]
Kích sát võ tướng địch trên bản đồ thể giới , có thể đạt được tỉ lệ bắt võ tướng địch vào trong trại khổ công .
- Đối tượng : Người chơi có thể bắt giữ tướng địch , Huyễn ảnh hoặc NPC bên địch vào trại.

Đẳng cấp Trại
Cấp 1. Bắt võ tướng địch hoặc NPC
Cấp 2. Nâng cao exp cơ bản , có thể bắt giữ huyễn ảnh
Cấp 3. Có quan viên cai trị khổ sai giúp tăng thêm exp ngoài
Cấp 4. Nâng cao tỷ lệ bắt giữ và số lượng tù binh
Cấp 5. Tự động khổ sai khi bị bắt giữ
Đẳng cấp khổ sai
Cấp 1. Exp khổ sai +0 , Thời gian trốn trại +0s
Cấp 2. Exp khổ sai +5000 , Thời gian trốn trại +15s
Cấp 3. Exp khổ sai +15000 , Thời gian trốn trại +30s
Cấp 4 Exp khổ sai +30000 , Thời gian trốn trại +45s

Cấp 5 Exp khổ sai +50000 , Thời gian trốn trại +60s


 

[Khổ Sai Khổ Công]
Bắt được nô lệ , có thể tiến hành Khổ sai sẽ nhận được kinh nghiệm, ... Đẳng cấp Khổ sai càng cao kinh nghiệm nhận được càng nhiều

[Cách Tăng Cấp Trại]
Bạn có thể thông qua dùng phiếu để mua Bản đồ Trại tại Tài Nguyên. Đẳng cấp Trại càng cao càng bắt được nhiều nô lệ, tỉ lệ bắt được nô lệ càng lớn.

[Trốn Trại]
Võ tướng trong trạng thái bị bắt giữ , không thể tham chiến hoặc không thể di chuyển trên bản đồ thế giới.
Trong một thời gian nhất định , hệ thống tự động giải thoát người chơi khỏi trạng thái bị bắt giữ hoặc người chơi có thể thông qua"Trốn trại" để mở khóa trạng thái bắt giữ,

Game hot