Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Thương mại

2017-05-11   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

Thiếu sắt, thiếc, tài nguyên.....đã làm chúa công phiền lòng suốt một thời gian dài, hãy để chức năng mới--- Thương Mại giúp chúa công giải quyết những khó khăn này nhé ...
[Cách mở]:
Chúa công đạt đến lv 90, đánh bại Quân Tào Tháo trong [Xích Bích Đại Chiến] và nghiên cứu thành công khoa kỹ chỉ định.
通商研究.png
[Cổng Vào]: Trong Thương Hội và chọn Thương Mại.
通商.png
[Thương nhân mậu dịch]
Có 4 vị thương nhân bán những vật phẩm khác nhau, có thể dùng thương phiếu để đổi.
1.Thương nhân thần bí: Chúa công đạt đến lv 90 sẽ mở, có thể dùng thương phiếu đổi các loại vật phẩm bình thường cần dùng trong game , các loại vật phẩm làm mới tùy vào hệ thống.
2.Thương nhân thiếc: Chúa công đạt đến lv 92 sẽ mở, dùng thương phiếu đổi thiếc.
3.Thương nhân thần binh: Chúa công đạt đến lv 99 sẽ mở, dùng thương phiếu đổi mảnh ghép thần binh.
4.Thương nhân quân giới: Chúa công đạt đến lv110 sẽ mở, dùng thương phiếu đổi vật phẩm quân giới, có thể dùng rèn quân giới.
[Thương mại]
1.Mỗi một thương nhân có cố định số lần đổi ,sau khi dùng hết số lần đổi thương nhân ở trạng thái bổ sung hàng.
2.Thương nhân ở trạng thái bổ sung hàng có thể dùng vàng để nhận thêm số lần đổi, số lần bổ sung hàng dùng hết sẽ không thể tiếp tục đổi.
通商1.png
3.Mỗi vị thương nhân đều có thể dùng phiếu để tiến hành nâng level, nâng cao số lượng tài nguyên đổi hoặc số lần đổi( mỗi thương nhân lên level hiệu quả không giống nhau, số liệu chi tiết vui lòng xem trong game).
4.Vào 00:00 mỗi ngày thương nhân sẽ được làm mới, làm mới vật phẩm, đạo cụ và tài nguyên chưa đổi sẽ mất.
5.Mỗi thương nhân tăng level, tất cả vật phẩm mà thương nhân bán ra sẽ được làm mới bất kì  .
Chú ý: Hình ảnh chỉ mang tính tất minh họa, toàn bộ số liệu sẽ dựa theo game thực tế.

Game hot