Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Hệ thống binh khí

2014-09-11   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

[Điều kiện sử dụng]

Đánh bại nhiệm vụ Điển Vi để kích hoạt, dựa trên tiến độ của phó bản để mở rộng.


[Tác dụng]

Tăng cường các sức mạnh công kích, phòng thủ và binh lực của người chơi


[Phương thức thu thập]

Đánh bại NPC trong phó bản để thu được các thẻ bài, tập hợp đủ số thẻ bài có thể sử dụng lượng tài nguyên nhất định để sản xuất binh khí.


Binh khi sau khi sản xuất lập tức có tác dụng, có thể sử dụng thép để nâng cao binh khí, gia tăng công hiệu.

 

 

Game hot