Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Giác Tỉnh Quan Văn

2017-12-08   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

Chúa công, còn nhớ đước các quan văn không? Hệ thống mới sẽ có cách chơi toàn tân với quan văn— giác tỉnh quan văn.

【Điều Kiện Mở Khóa】

Người chơi đạt đến điều kiện chỉ định sẽ có thể giác tỉnh quan văn chỉ định, quan văn giác tỉnh có giác tỉnh bằng lệnh giác tỉnh và giác tỉnh bằng đạo cụ hai loại.
【Phương Thức giác tỉnh】

1. Giác tỉnh bằng lệnh giác tỉnh

Người chơi đã có quan văn chỉ định thì có thể tiêu hao lệnh giác tỉnh giác tỉnh quan văn này.

Ví dụ giác tỉnh V.Dõan, quá trình giác tỉnh là như sau:

① Trong tửu quán có thể kiểm tra những chi tiết giác tỉnh ví dụ chiến thuật, kế sách v.v.


② Ấn vào icon “giác tỉnh”, tiêu hao 3000 lệnh giác tỉnh thì có thể giác tỉnh V.Doãn

③ Nếu lệnh giác tỉnh không đủ, hệ thống sẽ báo “lệnh giác tỉnh không đủ”
2. Giác tỉnh bằng
đạo cụ

Người chơi đã có quan văn chỉ định và nhận được thẻ giác tỉnh này thì có thể giác tỉnh quan văn này.

Ví dụ giác tỉnh Từ Thứ, quá trình giác tỉnh là như sau:

① Trong tửu quán có thể kiểm tra những chi tiết giác tỉnh ví dụ chiến thuật, kế sách v.v.


② Ấn vào icon “giác tỉnh”, tiêu hao thẻ giác tỉnh có thể giác tỉnh Từ Thứ

③ Nếu không có thể giác tỉnh này, hệ thống sẽ báo “không có thẻ giác tỉnh”

【Thiếp lập quan văn】


① Sau khi giác tỉnh quan văn, ấn vào ô trống bên cạnh quan văn


② Chọn võ tướng muốn thiếp lập rồi xác nhận thiếp lập

【Phóng kế sách】

Võ tướng đã thiếp lập văn quan trong khi xuất chiến quan văn sẽ phóng kế sách trước

【Quan văn giác tỉnh】

Hiện nay có thể giác tỉnh quan văn sau:

V. Doãn


Chiến thuật: Hỏa chiến

Điều kiện giác tỉnh: tiêu hao lệnh giác tỉnh có thể giác tỉnh trực tiếp

Kế sách chiến trận: Tinh hỏa liệu nguyên (Gây 18% sát thương binh lực đầy với 4 hàng địch)

Chu Tĩnh


Chiến thuật:Vách đá

Điều kiện giác tỉnh: tham gia hoạt động lấy được thẻ giác tỉnh

Kế sách chiến trận: Toái thạch oanh kích (Gây 23% sát thương binh lực đầy với 4 hàng địch; Xa chiến địch bị đánh trúng thì không thể ra skill xa chiến)

Tuân Úc


Chiến thuật:Thủy chiến

Điều kiện giác tỉnh: tham gia hoạt động lấy được thẻ giác tỉnh

Kế sách chiến trận: Thủy yêm thất quân (Gây 18% sát thương binh lực đầy với 4 hàng địch; Sau khi phóng chiêu thức, xa chiến tấn công +2 hàng)

Tr. Cung


Chiến thuật: Bẫy

Điều kiện giác tỉnh: tham gia hoạt động lấy được thẻ giác tỉnh

Kế sách chiến trận: Loạn trúc phá trận (Gây 15% sát thương binh lực đầy với 4 hàng địch; Làm “Hồ bẫy” cho 4 hàng địch đầu,mỗi lượt gây 8% sát thương binh lực đầy (có thể chết), có hiệu lực 2 lượt )

Từ Thứ


Chiến thuật: Lừa dối

Điều kiện giác tỉnh: tham gia hoạt động lấy được thẻ giác tỉnh

Kế sách chiến trận: Cụ phong cuồng tập (Gây 18% sát thương binh lực đầy với 4 hàng địch; Bị chiêu thức đánh trúng gây trạng thái “Hỗn loạn”, có hiệu lực 2 lượt)

Thư Thụ


Chiến thuật:Thành hoang

Điều kiện giác tỉnh: tham gia hoạt động lấy được thẻ giác tỉnh

Kế sách chiến trận: Vạn tiễn tề phát (Gây 20% sát thương binh lực đầy với 4 hàng địch; Bị chiêu thức đánh trúng gây trạng thái “Trúng tiễn”, đụng độ, phổ công của địch tính theo 50% binh lực còn, có hiệu lực 3 lượt)

Game hot