Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Thưởng Thế Giới

2017-12-08   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

Hệ thống mới—Thưởng thế giới sẽ hỗ trợ chúa công thăng cấp nhanh hơn !

【Điều Kiện Mở】

Người chơi đạt đến Lv80 và thấp hơn cấp trung bình 10 cấp trở lên thì có thể lĩnh nhận thưởng thế giới tại icon “công việc”

【Thưởng Thế Giới】

Thưởng thế giới có 2 phần thưởng— phần thưởng miễn phí và phần thưởng cao cấp, phần thưởng cao cấp phải nhận dùng vàng


*Chú ý:

1. Chỉ có thể nhận một trong hai phần thưởng

2. Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần, số lần nhận thưởng reset vào 00:00 mỗi ngày, chưa lĩnh nhận sẽ mất

3. Khi nhận buff, nếu buff hôm trước còn hiệu lực, tiếp tục nhận buff sẽ tự động thay thế buff hôm trước

Game hot