Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Thảo Phạt Đổng Trác

2018-02-01   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

[Điều Kiện Mở]
Level Ba nước Ngô, Thục, Ngụy đạt đến Lv4.
[Cổng Vào]
Ấn vào icon “Công Việc
1.png
[Cách Chơi]
Đổng Trác sẽ phát động tấn công 3 nước vào thời gian bất kì, khi Đổng Trác tấn công nhiệm vụ quốc gia trong ngày sẽ thay đổi thành Thảo Phạt Đổng Trác, tổng 3 lượt. Cuối cùng sẽ dựa theo xếp hạng kích sát của các nướcđể tính phần thưởng.
TIM截图20180128110415.png
Chú ý:
①Ba nước có quân Đổng Trác tấn công khác nhau, các nước chỉ có thể tấn công Đổng Trác của bản quốc, không thể vào thành Đổng Trác nước khác.
②HP của Đổng Trác là tổng sát thương do các chúa công tạo thành, khi tổng sát thương đạt đến mục tiêu thì hoàn thành nhiệm vụ.
③Khi Đổng Trác xuất hiện thành bị xâm nhập đang chiến đấu thì các tướng sẽ bị chuyển về thành chính, huyễn ảnh sẽ trả lại Exp. Nếu là trạng thái thảm sát, thì trực tiếp biến thành Đổng Trác chiếm lĩnh, xóa bỏ phần thưởng.
④Sức mạnh của Đổng Trác sẽ tăng theo lv của quốc gia.
TIM截图20180128110654.png
Vòng 1 (10:00-12:00)
① Giai Đoạn 1:
Chúa công cần tấn công thành bị Đổng Trác chiếm lĩnh, trong thời gian nhất định, các tướng lĩnh bên ta phải đánh bại được quân Đổng Trác
TIM截图20180128110339.png
② Giai Đoạn 2:
Sau khi đánh bại Đổng Trác, Đổng Trác sẽ bị bắt, chúa công có thể dựa theo số lần kích sát quân Đổng Trác nhận được roi để quất Đổng Trác nhận phần thưởng. Sau khi Đổng Trác bị quất số nhất định, sẽ tiến vào trạng thái phẫn nộ, trong thời gian này quất tiếp sẽ nhận được phần thưởng gấp đôi. Sau khi tra tấn Đổng Trác kết thúc, Đổng Trác sẽ tạm thời rút quân để chuẩn bị tấn công vòng sau.
Chú ý: Nếu chưa đánh bại Đổng Trác sẽ không thể nhận được roi và không thể tiến và giai đoạn quất Đổng Trác, Đổng Trác sẽ trực tiếp chuẩn bị tấn công vòng sau.
TIM截图20180128110446.png
TIM截图20180128120640.png
Mỗi lần quất Đổng Trác ngoài phần thưởng cố định ra, còn có thể nhận đc thưởng bất kì, ấn vào hình rương có thể kiểm tra phần thưởng bất kì.
Sau khi Đổng Trác bị quất số lần nhất định sẽ tiến vào tràng thái phẫn nộ, trong thời gian này tất cả thưởng gấp đôi đến lúc Đổng Trác khôi phục bình thường.

Vòng 2 (15:00-17:00)
Quá trình giống vòng 1, sau khi đánh bại Đổng Trác quất roi để nhận phần thưởng.
TIM截图20180128120609.png
Vòng 3 (20:00-22:00)
Khi vòng 3 bắt đầu, Đổng Trác sẽ đưa Hán Hiến Đế cùng tấn công, ngoài quất roi Đổng Trác, còn có thể an ủi Hán Hiến Đế để nhận thêm phần thưởng, sau khi quất roi và an ủi kết thúc,  khi Đổng Trác chạy trốn nhiệm vụ quốc gia trong ngày sẽ kết thúc.
TIM截图20180128120650.png
Chú ý:
1. Khi thảo phạt Đổng Trác có thể huyết chiến, nhưng không thể sử dụng huyễn ảnh và đơn đấu.
2. Trong thời gia Đổng Trác rút quân hoặc chuẩn bị phát động tấn công không thể vào thành nhiệm vụ.
3. Khi thảo phạt Đổng Trác mỗi chúa công sẽ tiến vào cảnh chiến riêng biệt, không thể quan chiến trận đấu khác .
4. Trong quá trình chiến đấu không thể tập kích và rút quân.
5. Số roi có thể tích lũy sử dùng trong ngày nhiệm vụ Đổng Trác, sau khi nhiệm vụ kết thúc xóa bỏ, không trả lại tài nguyên, đạo cụ nào.
6. Khi Đổng Trác tấn công, nếu thành trì là mục tiêu huyết chiến thì sẽ tự động dừng huyết chiến.

Chú ý: Hình ảnh chỉ mang tính tất minh họa, toàn bộ số liệu sẽ dựa theo game thực tế.

Game hot