Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Tọa Kỵ

2018-03-28   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

【Điều Kiện Mở Khóa】:
Chúa công đạt đến level 115
【Vào Chức Năng】:
Vào thành và click Tọa Kỵ
21.png
【Giới Thiệu Chức Năng】:
22.png
Tọa kỵ phải mở khóa bằng phiếu, sau khi mở khóa có thể dùng hồn thú và thiếc bồi dưỡng tọa kỵ, mỗi lần bồi dưỡng tiến độ +1 ( tiến độ bồi dưỡng có xác suất bạo kích ). Click phóng to có thể xem thuộc tính cụ thể.
23.png
24.png
Tọa kỵ mỗi 10 cấp là một giai đoạn, sau đạt đến level 10 sẽ có thể tăng sao bằng đạo cụ ngựa, đạo cụ ngựa mua bằng phiếu, tối đa 5 sao.
【Thiếp lập tọa kỵ】
25.png
Click vào ô trống bên cạnh tọa kỵ, chọn võ tướng muốn thiếp lập rồi xác nhận thiếp lập
26.png
【Thuộc tính tọa kỵ】
5 ngựa danh tiếng đều có đặc điểm khác nhau, thuộc tính cơ bản và đặc tính cũng khác nhau. Sau khi mở khóa thì có thể trang bị cho võ tướng để tăng tốc độ di chuyển của võ tướng.
27.png
Tọa kỵ mỗi một level có thể tăng thuộc tính cơ bản, sau khi tăng sao thì 5 tọa kỵ có thuộc tính, đặc tính và tốc độ khác nhau.
Tọa kỵ tăng sao đến 2sao và 3sao sẽ kích hoạt kỹ năng tọa kỵ:
Chữa trị:Sau khi xuất chiến mấy lượt, khôi phục tất cả hàng 15% binh lực.
Xóa bỏ: Sau khi xuất chiến mấy lượt, xóa bỏ toàn bộ buff xấu của tướng, và lượt này sẽ không bị buff xấu nữa.
Chú ý:
1. Hàng binh bị mê hoạch sẽ không thể phóng kỹ năng tọa kỵ.
2. Khi phóng kỹ năng, xóa bỏ phóng trước chữa trị, kỹ năng tọa kỵ ưu tiên trước kế sách quan văn, chiến xa và chiến pháp v.v

Game hot