Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Thần.Hứa Chử+Thần.Trương Phi

2018-03-28   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

Tướng Mới Thần.Hứa Chử

Thuộc Tính:

Chiêu: Hồ Phách ( Tấn công vào 3 hàng địch gây sự hỗn loạn làm địch không thể phản công hay dùng chiêu thức )

Địa hình : Thủ Sơn

Địa hình tự nhiên: Núi, sức chiến vùng núi +25%

Tướng: Hổ si: khi bị skill tấn công, binh lực nhóm tối đa giảm đến 60%, sau đó miễn sát thương skill, sức tấn công +30% ( Hộ chủ: bảo hộ tướng sau không bị skill tấn công )


Tướng Mới Thần.Trương Phi

Thuộc Tính:

Chiêu: Động đấti (Tấn công vào 3 hàng ngũ địch)

Địa hình : Thủ Sơn

Địa hình tự nhiên: Núi, sức chiến vùng núi +25%

Tướng: Bảo hao: thừa kế xạ tiễn, phá đảm; khi tướng xuất chiến 3 hàng địch bị buff “ king khủng” ( Bị phổ công nhất định trúng và mỗi lượt giảm sức tấn công 35%, 25%, 15% ), tiếp diễn 3 lượt.

Tướng Mới Thần Triệu Vân

Thuộc Tính:

Chiêu: Thăm dò( Tấn công vào 4 hàng ngũ địch)

Địa hình : Địa Công

Địa hình tự nhiên: Đ.Bằng, Sức chiến vùng đồng bằng +25% ( Trừ Thành)

Tướng: Thần hộ: 25% xác suất né tấn công của skill, 35% xác suất né tấn công của  chiến xa và quan văn; Long uy: giảm 15% sức phòng thủ của địch (thừa kế 30% xác suất né phổ công, mỗi giết 1 hàng địch lượt tiếp theo 100% né phổ công, thất nhập thất xuất)

 

Tướng Mới Thần Chu Du

Thuộc Tính:

Chiêu: X. Bích chiến (Tấn công 4 hàng, sau khi đánh trúng, mặt đất hàng đầu tiên bốc cháy, quân địch tiến vào sẽ không thể ra skill, chiến thuật bị khắc chế, (liến tiếp 5 lượt, miễn phản hồi.) )

Địa hình : Thủy Công

Địa hình tự nhiên: Nước, Sức chiến vùng biển+25%

Tướng: Dầu mãnh hỏa: chiến xa tấn công +1 hàng, và kèm theo buff Hỏa Dầu (1.Giảm 15% sức tấn công của địch, phổ công 25% xác suất không thể trúng; 2.Đứng trong Viêm Xích Bích mỗi lượt bị hỏa thiêu, tổn thất 25% binh lực còn; Hiệu quả 1 và 2 không xuất hiện đồng thời) (Thừa kế thiên phú phá địa hình kẻ địch)

Tướng Mới Thần Bàng Thống

Thuộc Tính:

Chiêu: Liên hoàn (tấn công 4 hàng tăng thêm hiệu quả liên hoàn với đối phương ( quân ở trạng thái liên hòan, vấn có thể tấn công, chiêu thức lây lan đồng thời cộng sát thương, hiệu quả đặc biệt không thể liên hòan))

Địa hình : Thủy Công

Địa hình tự nhiên: Nước, Sức chiến vùng biển+25%

Tướng: Liên hoàn trận: liên kết tất cả các hàng bên ta , tăng số hàng hiện tại -1 lần 3% giảm thương phổ công, 3% lần giảm thương skill, 2% sức tấn công của; Tân hỏa phượng niết bàn: khi mỗi hàng bị giết lập tức ra skill đặc biệt (Số hàng bị giết lượt này+1)hàng.

Tướng Mới Thần Mạnh Hoạch

Thuộc Tính:

Chiêu: Không

Địa hình : Địa Công

Địa hình tự nhiên: Mọi địa hình, Sức chiến Mọi địa hình +25% ( Trừ Thành)

Tướng: Đằng giáp: khi lựa chọn chiến thuật có thể trang bị đằng giáp, nâng tỉ lệ miễn thương+20%, chịu sát thương skill+10%; Nam Man xâm nhập: khi xuất chiến tấn công vào 2 hàng ( Đụng độ tính theo đủ binh lực) , gây 50% sát thương đụng độ (Thừa kế Tái khởi, Đạp lên trận chiến)


 

 

 

 

Game hot