Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Long Mạch Tầm Bảo

2015-05-25   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

[Chiến thần tam quốc] Công năng mới - Hệ thống Long Mạch tầm bảo

EXP? Tài nguyên? Phiếu? Lệnh tẩy luyện? Bạn còn chờ gì nữa mà không nhanh tay tham gia vào Long Mạch tầm bảo


[Tầm bảo]
QQ图片20150520135637.jpg
Người chơi đạt cấp 60, sẽ xuất hiện icon Long mạch tầm bảo, Kick vào có thể nhìn thấy giao diện sau

[Hướng dẫn]
QQ图片20150520135631.jpg 
1. Số lượt tầm bảo trong ngày nếu đạt số lượng nhất định có thể nhận được số phiếu tương ứng . 
Trước mắt số lần tầm bảo nhi
u nhất có thể là 200 lần . Tổng cộng có thể nhận 
200+200+500+1500+2500+5000 = 9900 phi
ếu

2. Tùy theo Cấp độ VIP lên cao , số lượt tầm bảo free và số lần tầm bảo cao nhất cũng có thể gia tăng, Cụ thể tại đay ...

3. Số lần tầm bảo sẽ reset tại 00:00 mỗi ngày , số lần tầm bảo free và còn lại cũng sẽ bị reset . Nếu số phiếu tích lũy chưa nhận , hệ thống sẽ tự động gửi vào cho người chơi.

*chú y: Vượt qua số lần tầm bảo free,mỗi lần tiếp theo sau phí sẽ là 30v/ lần

[Phần thưởng]
QQ图片20150520140009.jpg
Ngọc, Lệnh tẩy luyện, Phiếu , EXP , Lương thực, Gỗ , Binh khí , Bạc 

[Chú y]
Sau mỗi lần tầm bảo phải nhận thưởng mới có thể tiếp tục tầm bảo.
1.jpg
Cuồi cùng, Chúc mọi người đều có thể tìm được phần thưởng mình cần

Chú y: Ảnh trên đ
u căn cứ trong game làm chuẩn!

EXP? Tài nguyên? Phiếu? Lệnh tẩy luyện? Bạn còn chờ gì nữa mà không nhanh tay tham gia vào Long Mạch tầm bảo


[Tầm bảo]
QQ图片20150520135637.jpg
Người chơi đạt cấp 60, sẽ xuất hiện icon Long mạch tầm bảo, Kick vào có thể nhìn thấy giao diện sau

[Hướng dẫn]
QQ图片20150520135631.jpg 
1. Số lượt tầm bảo trong ngày nếu đạt số lượng nhất định có thể nhận được số phiếu tương ứng . 
Trước mắt số lần tầm bảo nhi
u nhất có thể là 200 lần . Tổng cộng có thể nhận 
200+200+500+1500+2500+5000 = 9900 phi
ếu

2. Tùy theo Cấp độ VIP lên cao , số lượt tầm bảo free và số lần tầm bảo cao nhất cũng có thể gia tăng, Cụ thể tại đay ...

3. Số lần tầm bảo sẽ reset tại 00:00 mỗi ngày , số lần tầm bảo free và còn lại cũng sẽ bị reset . Nếu số phiếu tích lũy chưa nhận , hệ thống sẽ tự động gửi vào cho người chơi.

*chú y: Vượt qua số lần tầm bảo free,mỗi lần tiếp theo sau phí sẽ là 30v/ lần

[Phần thưởng]
QQ图片20150520140009.jpg
Ngọc, Lệnh tẩy luyện, Phiếu , EXP , Lương thực, Gỗ , Binh khí , Bạc 

[Chú y]
Sau mỗi lần tầm bảo phải nhận thưởng mới có thể tiếp tục tầm bảo.
1.jpg
Cuồi cùng, Chúc mọi người đều có thể tìm được phần thưởng mình cần

Chú y: Ảnh trên đ
u căn cứ trong game làm chuẩn!
[Chiếnthần tam quốc] Công năng mới - Hệ thống Long Mạch tầm bảo
EXP? Tài nguyên? Phiếu? Lệnh tẩy luyện? Bạn còn chờ gì nữa mà không nhanh taytham gia vào Long Mạch tầm bảo
[Tầm bảo]
Người chơi đạt cấp60, sẽ xuất hiện icon Long mạch tầm bảo, Kick vào có thể nhìn thấy giao diệnsau

[Hướng dẫn]

1. Số lượt tầm bảo trong ngày nếu đạt số lượng nhất định có thể nhận được sốphiếu tương ứng .
Trước mắt số lần tầm bảo nhi
u nhất có thể là200 lần . Tổng cộng có thể nhận
200+200+500+1500+2500+5000 = 9900 phi
ếu

2. Tùy theo Cấp độ VIP lên cao , số lượt tầm bảo free và số lần tầm bảocao nhất cũng có thể gia tăng, Cụ thể tại đay ...

3. Số lần tầm bảo sẽ reset tại 00:00 mỗi ngày , số lần tầm bảo free và còn lạicũng sẽ bị reset . Nếu số phiếu tích lũy chưa nhận , hệ thống sẽ tự động gửi vào cho người chơi.

*chú y: Vượt qua số lần tầm bảo free,mỗi lần tiếp theo sau phí sẽ là 30v/ lần

[Phần thưởng]
Ngọc, Lệnh tẩy luyện, Phiếu , EXP , Lương thực, Gỗ , Binh khí , Bạc

[Chú y]
Sau mỗi lần tầm bảo phải nhận thưởng mới có thể tiếp tục tầm bảo.
Cuồi cùng, Chúc mọi người đều có thể tìm được phần thưởng mình cần

Chú y: Ảnh trên đ
u căn cứ trong game làm chuẩn!
[Chiến thần tam quốc] Công năng mới - Hệ thống Long Mạch tầm bảo

EXP? Tài nguyên? Phiếu? Lệnh tẩy luyện? Bạn còn chờ gì nữa mà không nhanh tay tham gia vào Long Mạch tầm bảo


[Tầm bảo]
QQ图片20150520135637.jpg
Người chơi đạt cấp 60, sẽ xuất hiện icon Long mạch tầm bảo, Kick vào có thể nhìn thấy giao diện sau

[Hướng dẫn]
QQ图片20150520135631.jpg 
1. Số lượt tầm bảo trong ngày nếu đạt số lượng nhất định có thể nhận được số phiếu tương ứng . 
Trước mắt số lần tầm bảo nhi
u nhất có thể là 200 lần . Tổng cộng có thể nhận 
200+200+500+1500+2500+5000 = 9900 phi
ếu

2. Tùy theo Cấp độ VIP lên cao , số lượt tầm bảo free và số lần tầm bảo cao nhất cũng có thể gia tăng, Cụ thể tại đay ...

3. Số lần tầm bảo sẽ reset tại 00:00 mỗi ngày , số lần tầm bảo free và còn lại cũng sẽ bị reset . Nếu số phiếu tích lũy chưa nhận , hệ thống sẽ tự động gửi vào cho người chơi.

*chú y: Vượt qua số lần tầm bảo free,mỗi lần tiếp theo sau phí sẽ là 30v/ lần

[Phần thưởng]
QQ图片20150520140009.jpg
Ngọc, Lệnh tẩy luyện, Phiếu , EXP , Lương thực, Gỗ , Binh khí , Bạc 

[Chú y]
Sau mỗi lần tầm bảo phải nhận thưởng mới có thể tiếp tục tầm bảo.
1.jpg
Cuồi cùng, Chúc mọi người đều có thể tìm được phần thưởng mình cần

Chú y: Ảnh trên đ
u căn cứ trong game làm chuẩn!
[Chiếnthần tam quốc] Công năng mới - Hệ thống Long Mạch tầm bảo
EXP? Tài nguyên? Phiếu? Lệnh tẩy luyện? Bạn còn chờ gì nữa mà không nhanh taytham gia vào Long Mạch tầm bảo
[Tầm bảo]
Người chơi đạt cấp60, sẽ xuất hiện icon Long mạch tầm bảo, Kick vào có thể nhìn thấy giao diệnsau

[Hướng dẫn]

1. Số lượt tầm bảo trong ngày nếu đạt số lượng nhất định có thể nhận được sốphiếu tương ứng .
Trước mắt số lần tầm bảo nhi
u nhất có thể là200 lần . Tổng cộng có thể nhận
200+200+500+1500+2500+5000 = 9900 phi
ếu

2. Tùy theo Cấp độ VIP lên cao , số lượt tầm bảo free và số lần tầm bảocao nhất cũng có thể gia tăng, Cụ thể tại đay ...

3. Số lần tầm bảo sẽ reset tại 00:00 mỗi ngày , số lần tầm bảo free và còn lạicũng sẽ bị reset . Nếu số phiếu tích lũy chưa nhận , hệ thống sẽ tự động gửi vào cho người chơi.

*chú y: Vượt qua số lần tầm bảo free,mỗi lần tiếp theo sau phí sẽ là 30v/ lần

[Phần thưởng]
Ngọc, Lệnh tẩy luyện, Phiếu , EXP , Lương thực, Gỗ , Binh khí , Bạc

[Chú y]
Sau mỗi lần tầm bảo phải nhận thưởng mới có thể tiếp tục tầm bảo.
Cuồi cùng, Chúc mọi người đều có thể tìm được phần thưởng mình cần

Chú y: Ảnh trên đ
u căn cứ trong game làm chuẩn!
[Chiến thần tam quốc] Công năng mới - Hệ thống Long Mạch tầm bảo

EXP? Tài nguyên? Phiếu? Lệnh tẩy luyện? Bạn còn chờ gì nữa mà không nhanh tay tham gia vào Long Mạch tầm bảo


Game hot