Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Mừng Trở Lại

2018-06-15   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

Sự kiện mới “ Mừng Trở Lại ”-- trợ giúp tướng quân tung hoành sa trường.

Điều kiện mở khóa】:

Người chơi từ level 90 trở lên và liên tiếp 7 ngày chưa đăng nhập.

Vào chức năng】:

Click Công Việc vào chỗ Mừng trở lại.

Giới thiu chức năng】:

Người chơi từ level 90 trở lên và liên tiếp 7 ngày chưa đăng nhập, đăng nhập lại game sẽ có thể nhận được lễ bao Mừng trở lại. Người chơi có thể nhận thưởng liên tiếp 7 ngày, mỗi ngày đăng nhập đều có thể nhận 1 phần thưởng. Level của người chơi khác nhau sẽ có phần thưởng khác nhau.


Chú ý:

1. Mỗi ngày chỉ có thể nhận một phần thưởng, tổng cộng 7 ngày.

2. Ngày xuất hiện lễ bao Mừng trở lại được tính là ngày thứ nhất, sự kiện sẽ kết thúc vào ngày thứ 7.

3. Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần, nếu phần thưởng ngày trước chưa nhận thì ngày sau không thể nhận phần thưởng ngày trước nữa.

4. Nếu người chơi đã tham gia s kin này trong vòng 90 ngày s không m li.


Game hot