Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Kiến Trúc Quốc Gia

2018-06-19   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

[ĐiềuKiện Mở]:Thăng cấp Khoa Kỹ quốc gia và cấpVương triều cóthể mở hoặc nâng cấp Kiến trúc quốc gia tương ứng.

[Gii Thiu v Chc Năng]:Quốcgia đã mở khóa Kiếntrúc quốc gia, có thể thông qua Vua và quan nht phm xây dựng kiến trúc tương ứng trên bn đồ thế gii, xây dng kiến trúc quc gia khác nhau phi phân bit địa hình.

[Phương Thức Xây Dng]:
1.Ấnvào thành trì với tràng thái hòa bình của bên ta
2.Ấnvào icon "Kiến trúc quốc gia"
8.4-国家建筑1.png
3.Ấnvào icon "Xây dựng"
8.4-国家建筑2.png
4.Quyên góptài nguyên
8.4-国家建筑3.png

8.4-国家建筑4.png

8.4-国家建筑5.png
(1)Khi trạng thái là"đang tiến hành xây dựng", nếu 2 nước địch vào và chiến đấu thì xây dựng bị gián đoạn, tạm dừng tiến độ quyên góp. Sau khi bên ta chiếm lạithành trì và phục hồi hòa bình thì tiếp tục xây dựng.
(2)Nếu thành trì bị nước khácchiếm được, thì xây dựng thất bại.(Xây dựng không tínhvào thời gian CD.)
5.Hoàn thành xây dừng
8.4-国家建筑7.png
Chú Ý:
(1)Khi kiến trúc quốc gia đã hoặcđang xây dựng, nếu thành trì này bị thảm sát, thì kiến trúc quốc gia sẽ mất.
(2)Khi kiến trúc đã hoàn thành xây dựng, nếu thành trìnày bị hai nước khác chiếm được, thì kiến trúc quốc gia sẽ mất.
(3)Trong một thời gian chỉ có thể xây dựng một tọa kiếntrúc.
(4)Mỗi khi xây dựng thành công một tọa kiến trúc sẽ vàothời gian CD. Sau khi thời gian CD két thúc mới có thể tiếp tục xây dựng. Mỗi loại kiến trúc quốcgia tính thời gian CD riêng.
8.4-国家建筑6.png
Kiến trúc quốcgia đã mở bây giờ:
8.4-国家建筑8.png
Chú ý: Hình ảnh chỉ mang tính tất minh họa, tr s là tr s kim tra, toànbộ số liệu sẽ dựa theo game thực tế.

Game hot