Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Đất Phong

2018-06-19   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

[Điều Kiện Mở Khóa]
Nghiên cứu Khoa kỹ quốc gia, và level của chúacông đạt đến 116 trở lên thì có thể tiến hành đất phong trên bản đồ thế giới.
8.5-封地1.png
[Cách Chơi]
Dự Đất Phong
Sau khi chúa công chiếm được thànhtrì (trước khi thành trì này không thuộc vào nước ta), thành trì này sẽxuất hiện dấu hiệu "Đất Phong trù bị", Đất phong trù bị kéo dài 2 phút, khi thời gian kết thúc chúa công không thể tiến hành thao tác vơi thành trì này, một chúa công đồng thời có thể có nhiều Đất Phong trù bị. Nhưng trạng thái trước mắt chỉ tự mình nhìn thấy được.
8.5-封地2.png
[Đất Phong và trợ giúp Đất Phong]:
Khi xuất hiện Đất Phong và lựa chọn nội chính thì có thể tiến hành ĐấtPhong. Mỗi chúa công chỉ được có một Đất Phong. Sau khi lần này kết thúc mới có thể tiến hành Đất Phong lần thứ hai. Mỗi ngày còthể tiến hành Đất Phong 3 lần, số lần sẽ tăng theo level VIP.
8.5-封地3.png

Mỗi Đất Phong có 3số người trợ giúp, chúa công mở chức năng này có thểtiêu hao số lần Đất Phong, và phái tướng bước vàothành trì này đẻ trợ giúp Đất Phong.
[Cướp đoạt Đất Phong]:
Sau khi Đất Phong trù bị bị nước địch chiếm được, Đất Phong trù bị sẽ mất.
Đất Phong bị chúa công bên địch tấn côngvà dưới trạng thái giao chiến, tài nguyên nội chính sẽ tiếp tục sản xuất. Nếu bịchúa công bên địch chiếm được, tài nguyên nội chính kết thúc sản xuất.

Chú Ý:
1.Sau khi Đất Phong bị chiếm, hệ thống sẽ tự động gửi những thưởng chưa lĩnh nhận qua email.
2.Chúa công chưa mở chức năng Đất Phong cũng có thể tiến hành Cướp đoạt Đất Phong.

[Thưởng Đất Phong và trợ giúp Đất Phong]:
Khi lĩnh nhận phần thưởng, thành trìnhất định phải do bên ta chiếm được và dưới trạng tháihòa bình, đồng thời có võ tướng của mình trong thành trì này.
Phần thưởng mỗi 10 phút sản xuất một lần, một thành trì sản xuất 3 lần. 30 phúttrước chỉ có thể nhận được thưởng tài nguyên nội chính. Sau khi đủ 30 phút cóthể nhận được thưởng nội chính và thưởng cơ bản đất phong. Phải tự mình nhậnthưởng. Sau khi nhận thưởng, Đất phong kết thúc. Nếu bị cướp đoạt, thưởngtrước khi bị cướp đoạt sẽ giảm bớt, và được tự động gửi đến qua email.
Chúa công trợ giúp đất phong có thể nhận được phần thưởng bằng với thưởng nội chính sản xuất 10 phút.
8.5-封地4.png

Chú Ý:
1.Nếu thành trì Đất phong bị thay thế bằngthành trì khác như nhiệm vụ quốc gia, hệ thống cũng sẽ tự động gửi những thưởngchưa nhận cho bạn qua email.

Chú ý:Hình ảnh chỉ mang tính tất minh họa, toànbộ số liệu sẽ dựa theo game thực tế.

Game hot