Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Chuyên Tinh

2018-07-23   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

[Điều Kiện Mở]
Người chơi đạt đến level 110 trở lên
[Cổng Vào]:
Click Tướng vào chỗ Chuyên Tinh
QQ截图20180720113948.png
Mỗi tướng có 3 loài chuyên tinh được lừa chọn, phân biệt đối ứng 3 loài chiến lược khác nhau, khi sử dụng các vị chúa công nên lừa chọn theo tình hình chiến đấu và quan hệ khắc chế.
QQ截图20180720114043.png
Chú Ý:
1.Mỗi tướng đều có thể mở tất cả 3 loại chuyên tinh, nhưng 1 tướng chỉ có thể sử dụng một loại chuyên tinh.
2.Chuyên tinh của mỗi tướng chỉ có hiệu quả với tướng này. (Ví dù: Tr.Vân mở chuyên tinh-Cố Thủ, thế Cố Thủ chỉ có hiệu quả với Tr.Vân)
3.Binh chủng tướng khác nhau nên thuộc tính chuyên tinh cũng khác nhau.
[Mở chuyên tinh]
Chuyên tinh của tướng được mở sau quân giới đạt đến level nhất định, mỗi loại chuyên tinh có 3 loại thuộc tính.
QQ截图20180720114123.png
Chú Ý:
1.Chuyên tinh phải mở theo thứ tự.
2.Mỗi lần kích hoạt chuyên tinh phải tiêu hao tài nguyên nhất định.
3.Thuc tính cui cùng ca mi loi chuyên tinh cn m bng thư chuyên tinh.
[Sử dùng chuyên tinh]
Sau khi tướng mở chuyên tinh, thì được Click sử dùng để trang bị chuyên tinh.
QQ截图20180720114252.png
Nếu kích hoạt mấy loại chuyên tinh, thì được thay đổi chuyên tinh theo tình hình chiến đấu.

Chú ý: Hình ảnh chỉ mang tính tất minh họa, trị số là trị số kiểm tra, toàn bộ số liệu sẽ dựa theo game thực tế.

Game hot