Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Thần.Trương Liêu+Thần.Lữ Mông+Thần.Mã Siêu

2018-07-25   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

Tướng Mới Thần.Trương Liêu
ZL.png
Thuộc Tính:
Chiêu:Phản công(Tấn công vào 4 hàng ngũ địch)
Địa hình : Thủ Sơn
Địa hình tự nhiên: Núi
                Sức chiến vùng núi + 25%

Tướng: Uy chấn: mỗi giảm 1 hàng V. Lực+4, T. Soái+2; Tập kích: khi hàng cuối xuất chiên gây 1 lần sát thương phổ công với tất cả hàng địch( thừa kế ra 2 lần skill.giao phong)


Tướng Mới Thần.Lữ Mông
lm.png
Thuộc Tính:
Chiêu:Bạch Y( Tấn công vào 2 hàng ngũ địch)
Địa hình : Tk thành( Có thể công kích)
        CôgThành( Có thể công kích)
Địa hình tự nhiên: Thành hoang( Có thể công kích)
                Sức chiến đấu Thành +55%( Đối với bên tấn công)

Tướng: Khắc kỷ: mỗi lần ko lựa chọn skill tính 1 lần khắc kỷ, mỗi 2 lần khắc kỷ tăng hàng skill +1, tỉ lệ sát thương skill+5%; Khi chưa ra skill, tướng địch ko thể lựa chọn skill( Thừa kế thiết giáp tăng cường chiến xa)


Tướng Mới Thần.Mã Siêu
ms.png
Thuộc Tính:
Chiêu:Không
Địa hình : Địa công
        Thủy công
        Thủ Sơn
Địa hình tự nhiên: Mọi địa hình
                lực chiến đấu mọi địa hình +30% (trừ thành)
Tướng: Ngân giáp: sau khi tiến vào chiến đấu mỗi hàng có thể miễn 1 lần sát thương skill;
Thiện trợ: khi phổ công -10% xác suất xuất hiện MISS, bị bạo kích, trám sát và thay thế (Thừa  kế thiết kỵ)

Game hot