Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Kết Giao Danh Tướng

2018-09-05   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

【Điều kiện mở khóa】:
Sau khi chúa công đạt đến lv 100, đánh bại Quân Tôn Quyền trong [Hợp Phì Tân Thành] và nghiên cứu thành công khoa kỹ chỉ định.
mingjiang1.png
【Cổng Vào】:
Sau khi nghiên cứu kết giao danh tướng, vào thành và click Dịch Trạm
mingjiang2.png
【Danh Tướng Đến Thăm】:
Từ 9 giờ sáng mỗi ngày, sẽ có tướng đến dịch trạm nghỉ ngơi, mỗi ngày nhiều nhất có ba tướng đến thăm.
mingjiang3.png
【Nhiệm Vụ Uỷ Thác】:
Mỗi vị tướng đến thăm đều sẽ cho chúa công 3 nhiệm vụ ủy thác, chúa công có thể lựa chọn nhận hoặc từ chối. Sau khi nhận nhiệm vụ ủy thác, chúa công phải hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ủy thác, hoàn thành mỗi nhiệm vụ đều được nhận thưởng tương ứng. Sau khi 3 nhiệm vụ đều được hoàn thành, chúa công thì được nhận thưởng ủy thác phong phú.
mingjiang4.png
Chú ý:
1. Chúa công nhận hoặc từ chối nhiệm vụ đều bị coi đã sử dụng một lần cơ hội danh tướng đến thăm.
2.Nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ủy thác, tướng sẽ rời khỏi và nhiệm vụ bị cọi thất bại.
3.Sau hoàn thành tất cả nhiệm vụ, chúa công cần nhận thưởng trong thời gian chỉ định.
【Tình Nghĩa】:
Các vị chúa công được tăng thêm tình nghĩa với tướng thông qua hoàn thành tất cả nhiệm vụ ủy thác của danh tướng.
mingjiang5.png
Tất nhiên chúa công cũng có thể say rượu cùng tướng, nhận thưởng kinh nghiêm đồng thời tăng thêm tình nghĩa.
Chú ý:
1. Mỗi vị tướng đến thăm đều có khả năng nhận được nhiệm vụ đặc biệt, sau hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, chúa công sẽ được nhận thưởng gấp đôi. Nhưng nếu nhiệm vụ thất bại, sẽ bị trừ một số tình nghĩa.
2. Sau khi tiếp nhận nhiêm vụ, mỗi ngày được kính tửu danh tướng đến thăm hiện tại 1 lần, VIP có thể tăng thêm số lần kính tửu, nhiều nhất 3 lần.
【Thông tin danh tướng】:
Trong thông tin danh tướng, các vị chúa công có thể xem quan hệ tình nghĩa với các vị tướng. Khi tình nghĩa lên đến số nhất định, thì được nhận thưởng, tình nghĩa càng cào, thưởng càng tốt.
mingjiang6.png
Chúa công và tướng say rượu cùng nhau và tích lũy tình nghĩa sâu sắc, click lựa chọn có thể chỉ định một vị tướng, khi chúa công huyền ảnh, có khi có tướng chị đinh đến trợ trận nhé.
Chú ý :
1.Tình nghĩa tướng phải đến 10 trở lên mới được chỉ định tướng đến trợ trận.
Chú ý: Hình ảnh chỉ mang tính tất minh họa, trị số là trị số kiểm tra, toàn bộ số liệu sẽ dựa theo game thực tế.

Game hot