Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Thần.T.TH.Hương+Thần.C.Thái+GT.T.M.Viêm+Quan Văn Lỗ Túc

2018-10-29   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

Tướng Mới Thần.Tôn Thượng Hương
Thuộc Tính:
Chiêu: Hồng Trang Ky( Tấn công vào 3 hàng ngũ địch )
Địa hình : Địa Công
Địa hình tự nhiên: Đồng Bằng, Sức chiến đấu vùng đồng bằng + 25%
Tướng: Dư uy: thừa kế hiệu quả giác tỉnh kiêu cơ, và đánh đấu hàng địch bị giảm sức chiến đấu, khi hàng bị đánh đấu xuất chiến chết, gây 10% sát thương đủ binh lực với hàng sau địch. Trọng kích: mỗi lần phổ công bing lực xuất chiến bên ta nhiều hơn hàng địch xuất chiến, thì +10% sát thương phổ công.
TTHH.png
19 min. ago Upload
Download (185.2 KB)

Tướng Mới Thần.Chu Thái
Thuộc Tính:
Chiêu: Bất Khuất( Tấn công vào 2 hàng ngũ địch )
Địa hình : Tk thành( Có thể công kích)
Côg thành( Có thể công kích)
Địa hình tự nhiên: Thành hoang( Có thể công kích), Sức chiến Thành+45%(Đối với bên tấn công)
Tướng: Kích ngang : Phổ công và đụng độ tính theo binh lực đầy từ đầu đến cuối. Sang di :Sau khi xuất chiến bị sát thương có thể giảm 48%(trừ tiễn tháp, tề xà), nhưng mỗi lần giảm hiệu quả-4%, sau 12 lần mất hiệu quả( thừa kế tử chiến 2 lần, sát thương chiến xa+50%
CT.png
Tướng Mới Giác Tỉnh.Tư Mã Viêm
Thuộc Tính:
Chiêu: Thống Trị( Tấn công vào 4 hàng ngũ địch )
Địa hình : Địa Công
Địa hình tự nhiên: Đồng Bằng, Sức chiến đấu vùng đồng bằng + 25%
Tướng: Quân lâm thiên hạ: skill quân địch, kỹ năng đặc biệt của skill đều bị vô hiệu( Hiệu quả quân chủ: tăng 4% sức kháng của tất cả tướng, 30% sức kháng skill)
TMY.png
Quan Văn Mới Lỗ Túc
Điều kiện mở khóa : đạt đến level 88 dùng 50000 phiếu mua
Kế sách thế giới: Thức phá
Tại địa điểm bên ta chỉ định địa hình thiên phú và địa hình chiến thuật của địch sẽ mất hiệu lực
123.png
Quan Văn Mới giác tỉnh Lỗ Túc
Điều kiện giác tỉnh: tham gia sự kiện lấy được thẻ giác tỉnh
Kế sách thế giới:Thức phá
Tại địa điểm bên ta chỉ định địa hình thiên phú và địa hình chiến thuật của địch sẽ mất hiệu lực
Kế sách trận chiến: Viễn mưu
Gây 18% sát thương đủ binh lực với 4 hàng địch, hàng trúng kế sách bị phá hủy địa hình thiên phú, kéo dài 2 lượt
LT.png

Game hot