Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Thần.Giả Hủ+Thần.Tôn Sách+Thần.Tôn Quyền+Thần.Lưu Bị+Thần.T.Tháo

2019-01-05   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

Tướng Mới Thần.Giả Hủ
Thuộc Tính:
Chiêu: Di sách (tấn công 4 hàng, ra trận pháp đối với mặt đất của 1 hàng, trước khi ra phổ công sẽ phán đoán: nếu binh lực quân địch ≤40% sẽ bị giết toàn bộ, nếu không thì bị tăng thêm sát thương 30%( phán đoán có hiệu lực 4 lần,miễn phản hồi)
Địa hình : Thủy Công
Địa hình tự nhiên: Nước, Sức chiến vùng biển + 25%
Tướng: Sách phản: khi hàng xuất chiến mỗi lần đụng độ có 25% xác suất sách phản hàng thứ hai địch, hàng bị sách phản trong lượt này lần đầu phổ công sẽ gây 1 lần sát thương phổ công với hàng đầu địch. (Thừa kế kỳ mưu, mỗi hàng 1 lần)
jiaxu.png
Tướng Mới Thần.Tôn Sách
Thuộc Tính:
Chiêu: Bá Kích (Tác dùng với 4 hàng đich và nhất định trúng, cố định -35% binh lực max. Bên ta kèm theo hiệu quả bá vương( sức tấn công +25%))
Địa hình : Địa Công Thủy Công Thủ Sơn
Địa hình tự nhiên: Mọi địa hình, Sức chiến Mọi địa hình + 25% (Trừ Thành)
Tướng: Chế bá: sau khi tướng xuất chiến lượt thứ hai bắt đầu, mỗi lượt nâng 5% sức phòng thủ, có hiệu 3 lần. Mượn binh: khi tướng xuất chiến mỗi hàng có thể mượn 10% binh lực (Thừa kế áp chế)
孙策.png
Tướng Mới Thần.Tôn Quyền
Thuộc Tính:
Chiêu: Kim Long (Tấn công vào 4 hàng ngũ địch)
Địa hình : Thủ Sơn
Địa hình tự nhiên: Núi, Sức chiến vùng núi + 25%
Tướng: Phổ công kèm theo 5% binh lực max sát thương tuyệt đối, nâng tất cả tướng 25% sát thương skill (Hiệu quả thần quân chủ: nâng tất cả tướng 3 điểm T.Soái, và tướng quân chủ mỗi lên 20 cấp thêm 1 điểm T.Soái)
sunquan.png
Tướng Mới Thần.Lưu Bị
Thuộc Tính:
Chiêu: Lòng tốt (Tấn công vào 4 hàng ngũ địch)
Địa hình : Thủ Sơn
Địa hình tự nhiên: Núi, Sức chiến vùng núi + 25%
Tướng: Bị skill -50% sát thương, nâng tất cả tướng 15% sức tấn công (Hiệu quả thần quân chủ: nâng tất cả tướng 200 điểm công cơ bản, và tướng quân chủ mỗi lên 20 cấp thêm 20 điểm công)
刘备.png
Tướng Mới Thần.Tào Tháo
Thuộc Tính:
Chiêu: Kiêu Hùng (Tấn công vào 4 hàng ngũ địch)
Địa hình : Địa Công
Địa hình tự nhiên: Đồng Bằng, Sức chiến đấu vùng đồng bằng + 25%
Tướng: Phổ công 25% xác suất trảm sát 1 hàng địch, nâng tất cả tướng 25% B.L.Nhóm. (Hiệu quả thần quân chủ: nâng tất cả tướng 800 điểm B.L.Nhóm, và tướng quân chủ mỗi lên 20 cấp thêm 80 điểm B.L.Nhóm)
曹操.png

Game hot