Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Hệ Thống Chiến Công

2015-07-13   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

Đơn đấu, công thành, Nhiệm vụ quốc gia ... và nhiều các chức năng liên quan đến quốc chiến trong phiên bản mới sẽ được update lại một lần nữa , đó chính là hệ thống Chiến Công. Khi các vị chủ công tham gia quốc chiến, hệ thống Chiến Công sẽ căn cứ vào tình hình thông số các chức năng của mọi người, đạt  đến một mức độ nhất định thì có thể nhận được rương bách bảo.


[Cách Chơi]

Cổng vào chức năng: Tiến vào Thành -> Chọn khoa kỹ -> Chiến công


[Điều Kiện Mở Chức Năng]


1. Level 72 có thể học khoa kỹ chiến công 1,  nhận chiến công khi tham gia quốc chiến, tích lũy chiến công có thể nhận được thưởng tương ứng

2. Level 81 có thể học khoa kỹ chiến công 2, Tăng số lượng mục tiêu với Rương cùng sản lượng tài nguyên khi mở rương

3. Level 88 có thể học khoa kỹ chiến công 3, Tăng số lượng mục tiêu với Rương


[Rương]

1. Có thể thông qua đơn đấu , công thành, Huyễn ảnh vv. các loại nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ nhận được 1 số lượng chiến công. Khi số lượng chiến công đạt đến nhất định có thể mở Rương tương ứng

2. Mở rương có thể nhận được đại lượng tài nguyên: ví dụ, Gỗ, lương thực, Mộ binh kênh, Exp vv.

3. Khi Chiến công đạt đến số lượng cố định, có thể xuất hiện số Rương thưởng ngoài. Rương thưởng ngoài bao gồm 4 loại: Gỗ , Đồng , Bạc , Tím . 4 loại rương chỉ có thể mở 1 loại, sau khi mở rương có thể nhận được thưởng thêm . nếu như bạn quên chưa mở rương thì hệ thống sẽ tại 24h gửi miễn phí rương cho bạn
Phần thưởng xếp hạng: Căn cứ vào xếp hạng ngày hôm trước, có thể nhận được số lương thực tương ứng, reset 24h mỗi ngày[Điểm Chiến Công Nhận Được]

Thành: Mỗi 1 thành chiếm được +20 điểm


Đơn đấu: Mỗi thắng đơn đấu 1 lần + 5 điểm


Quan viên lệnh : Tiếp quan viên lệnh 1 lần +15 điểm


Nhiệm vụ quốc gia : Tham gia nvgq +40 điểm


Huyễn ảnh: Mỗi lần thả huyễn ảnh + 10 điểm

Lệnh Triệu hồi: phát động lệnh triệu hồi + 60 điểm


Game hot