Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Thông Tin Chúa Công

2019-02-15   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

【Cổng Vào】:
Click ảnh nhân vật vào khi chơi trên máy tính.
助攻星系1.png
Click khu vực gần tên nhân vật vào khi chơi trên máy di động
住2.png
Thông Tin Chúa Công】:
Sau khi mở thông tin chúa công, các vị chúa công được nhìn thấy các loại thông tin của mình ví dụ như: Tên nhân vật, Quốc gia, Quan chức, Level, Cấp VIP, Xếp hạng đấu trường, Thông tin kế sách, Tướng ra trận, skin cả nhân vân vân.
助攻星系2.png
Click thông tin kế sách có thể xem các loại số trị cụ thể ví dụ như tướng, binh khí, phó tướng vân vân.
住4.png
Ngoài ra, còn được gửi thông tin chúa công đến quốc gia hoặc thế giới cho người khắc xem.
住5.png
Đổi Skin】:
Các vị chúa công được trong phạm vị các tướng hoặc skin tướng mình đã được lựa chọn một cái làm skin chúa công của mình. Sau đổi skin, ở các vị trí liên quan đều sẽ sử dụng skin mới đã đổi.
住6.png

zhu8.png
So Sánh Kế Sách:
Click thông tin chúa công do người khắc gửi đến khu nói chuyển thì được xem thông tin của người khắc, và so sánh với kế sách mình.
住7.png
Chú ý: Hình ảnh chỉ mang tính tất minh họa, trị số là trị số kiểm tra, toàn bộ số liệu sẽ dựa theo game thực tế.

Game hot