Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Ngũ Hành Thạch

2019-02-15   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

【Điều kiện mở khóa】:
Người chơi đạt đến level 110 và đánh bại quân mã siêu trong phó bản Đông Quan Chiến thì được nghiên cứu khoa kỹ để mở khóa.
xing1.png
Giới thiệu Hệ thống:
Ngũ hành tương sinh tương khắc, đây thì là tinh hóa của ngũ hành thạch. Ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nam loại thạch đều được làm thạch tấn cung hoặc thạch phòng thủ và khảm trong bộ đồ để thêm thuộc tính cơ sỏ và thuộc tính nguyên tố. Nếu ngũ hành bên mình khắc chế ngũ hành địch, thì thuộc tính nguyên tố của mình sẽ tăng lên, trái lại nếu ngũ hành tương sinh thì thuộc tính nguyên tố của địch sẽ tăng lên.
Hệ thống Thuộc tính:
Quan hệtương sinh tương khắc như ảnh dưới. Khi thuộc tính tấn công khắc chế thuộc tính phòng thủ sẽ thêm sát thương, nếu thuộc tính phòng thủ khắc chế thuộc tính tấn công sẽ giảm đi sát thương. Đồng thời thuộc tính tấn công tương sinh với thuộc tính phòng thủ sẽ thêm sức phòng thủ, thuộc tính phòng thủ tương sinh với thuộc tính tấn công sẽ thêm sức tấn công.
nguhanh.jpg
Khảm trên Trang bị:
Ngũ hành thạch được thêm thuộc tính cao cho trang bị. Lựa chọn trang bị muốn khảm trong kho, sau đó click vị trí khảm để lựa chọn ngũ hành thạch.
xing2.png
xing3.png
Mỗi bộ đồ được khảm 2 cái thạch, một là tấn công, một là phòng thủ.
Vị trí tấn công: Thuộc tính cơ sở và thuộc tính tấn công có hiểu lực.
Vị trí phòng thủ: Thuộc tính cơ sở và thuộc tính phòng thủ có hiểu lực.
Chú ý;
1、Một bộ đồ không được khảm 2 thạch ngũ hành tương đồng. Sau khi khảm ngũ hành thạch,các bạn được xem thuộc tính đã thêm trên mặt tướng.
2、Giải đoàn bộ đồ không đồng thì hạn mức cao nhất cấp ngũ hành thạch được khảm cũng không đồng, bộ đồ là cấp 10, chân bộ đồ là cấp 13, thần bộ đồ là cấp 16.
Sau trang bị ngũ hành thạch, trước khi xuất chiến thì được nhìn thấy loài hình và vị trí của ngũ hành thạch, các vị chúa công được theo tương sinh tương khắc để lựa chọn ngũ hành thạch và trật tự xuất chiến tướng.
xing4.png
xing5.png
Thủy khắc hỏa, lại bị thổ khắc. Lựa chọn đúng quan hệ chắc chế ngũ hành sẽ giúp bạn thắng.
Được và lên cấp ngũ hành thạch:
Hiện nay, ngũ hành thạch chỉ được trong ngũ hành trận, số lượng ngũ hành thạch được sẽ tăng lên cung với độ khó ngũ hành thạch tăng lên. Các được xem ngũ hành thạch đã được trong trang bị.
xing6.png
Ngũ hành thạch cũng được lên cấp qua hợp thành. Cấp càng cào, thuộc tính cơ sở và thuộc tính nguyên tố cũng sẽ tăng lên.
Chú ý:
1、Hiện này cấp cao nhất của ngũ hành thạch là 16.
Chú ý: Hình ảnh chỉ mang tính tất minh họa, trị số là trị số kiểm tra, toàn bộ số liệu sẽ dựa theo game thực tế.

Game hot