Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Ngũ Hành Trận

2019-02-18   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

【Điều kiện mở khóa】:
Người chơi đạt đến level 110 và đánh bại quân mã siêu trong phó bản Đông Quan Chiến thì được nghiên cứu khoa kỹ để mở khóa.
Cổng Vào】:
Click Chinh Chiến, chọn Ngũ hành trận và vào.
Ngũ Hành Trận】:
Phó bản ngũ hành trận có 5 loại, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Các vị chúa công được tự chọn một và tấn công, trên mắt ngũ hành trận được nhìn thấy độ khó cao nhất và tiến độ hiện tại của phó bản các vị chúa công đang tấn công.
真1.png 
Trong mỗi độ khó đều có 10 cửa nhỏ, thuộc tính ngũ hành của bên địch tương đồng với ngũ hành trận bạn chọn. Các vị chúa công được khảm ngũ hành thạch theo quan hệ tương sinh tương khắc để qua cửa.
Trong ngũ hành trận cùng có 5 độ khó, phân biệt là đơn giản, vừa phải, khó khăn, ác mộng và địa ngực. Độ khó càng cao, thưởng càng tốt. Và còn có một số của có hạn chế không được sử dụng chiến xa hay chiến pháp!
真4.png 
Chú ý:
1、5 loài ngũ hành trận không có trật tự tấn công, độ khó mở khóa từng cái một.
Sau lần đầu qua cửa thì được thưởng nhiều tài nguyên và ngũ hành thạch, sau khi cũng được tốc chiến phó bản để lấy tài nguyên. Một số cửa có thưởng ngũ hành thạch sau bị tốc chiến mấy lần!
真2.png 
Giải thích Thể lực】:
Trong khi thử thách phó bản ngũ hành trận, các vị chúa công sẽ tiêu hao thể lực. Thể lực ban đầu là 100 điểm.
真3.png
Chú ý:
1、Thể lực sẽ khôi phục với thời gian, một tiếng đồng hộ khôi phục 5 điểm. Và vào 0 giờ mỗi ngày đều được lĩnh thưởng lực một lần.
2、Các cũng được mua thể lực bằng vàng, mỗi ngày một lần.
3、Khi thể lực khôi phục với thời gian, nhiều nhất là đến 100 điểm.
Chú ý: Hình ảnh chỉ mang tính tất minh họa, trị số là trị số kiểm tra, toàn bộ số liệu sẽ dựa theo game thực tế.

Game hot