Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Quyết Chiến Thiên Hạ

2019-02-21   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

[Giới thiệu cách chơi]:
Trong khi chiến đấu liên server, mỗi đội ngũ là do ba nước từ tất cả server hợp thành . Khi chiến đấu bắt đầu, ba đội ngũ sẽ bị phân phối đến ngụy, ngô hoặc thực để đánh nhau, thông qua chiến thành được điểm. Cuối cùng theo hạng quốc gia và cá nhân được thưởng hấp dẫn.
Thời gian và chương trình của quyết chiến thiên hạ
9.png
Thời gian báo danh: Sau khi bảo trì- 12:00 ngày 22/02/2019
Thời gian chiến đấu: 20:00-22:00 ngày 22/02/2019 - ngày 26/02/2019
Thời gian lĩnh thưởng: 22:00 ngày 26/002/2019 - ngày 27/02/2019
Chú ý:
1、Khi có thời gian chiến đấu, nhiệm vụ quốc gia trong tối sẽ bị hủy.
2、Nhưng mà nếu nhiệm vụ quốc gia là
[Báo danh quyết chiến thiên hạ]:
Sau khi bảo trì- 12:00 ngày 22/02/2019 là gian đoàn báo danh, khi trong thời gian báo danh, các vị chúa công được click ký hiệu để báo danh, và xem người choi đã báo danh trong nước.
1.png
[Tình hình chuẩn bị phân nhóm đội ngũ]:
Sau khi báo danh kết thúc thì tiến hành phân nhóm, mỗi đội ngũ là do ba nước từ tất cả server hợp thành, các vị chúa công được thông qua để xem quốc gia trong đội ngũ, đồng thời nói chuyển liên server cũng được mở để các vị chúa công giao lưu cho nhau.
4.png
Trong giao chiến hôm nay, các v chúa công đưc xem khu vc ban đu trong chiến đu ca đi ngũ mình và thông tin ca đch.
2.png
Nói chuyển liên server cũng được mở sau phân nhóm, các vị chúa công được giao lưu cho nhau để kế hoạch chiến thuật.
10.png
[Tình hình cụ thể chiến đấu]:
Sau khi đếm ngược kết thúc, click ký hiệu vào bản độ độc lập để tiến hành chiến đấu, từ khu vực ban đầu xuất phát, công chiếm các thành.
5.png
Khi chiến đấu kết thúc, theo thành đã chiếm được điểm, và đây sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Điểm của các thành không tương đồng, click chiếm báo và tích điểm trong bản độ được xem thông tin liên quan.
6.png 3.png
Chú ý:
1、Trong khi chiến đấu, các đội ngũ sẽ được một số quan viên lệnh, nhưng chỉ có vương được sử dùng.
2、Buff exp có hiệu lực.
3、Sau khi chiến đấu kết thúc, nếu còn có huyền ảnh, sẽ trở thành exp gửi cho người và thông báo bằng mail
4、Không được sử dùng chức năng ví dụ như kiến trúc quốc gia, kế sách vân vân
[Thưởng và lĩnh thưởng]:
Sau mỗi lần chiến đấu kết thúc, các vị chúa công sẽ được thưởng theo tích điểm đội ngũ, số đơn đấu, số chiến thành và số diệt địch cá nhân, và được dùng vàng để lĩnh thưởng.
7.png
Sau tất cả chiến đấu kết thúc, sẽ xếp hạng theo tích điểm của các đội ngũ, được thưởng bảng chiến quốc, số diệt địch trước hạng 100 sẽ được thưởng bảng chiến thần hấp dẫn.
8.png
Chú ý:
1、Sau mỗi lần chiến đấu, bảng chiến thần và bảng chiến đấu đều sẽ thay đổi, xin lấy bảng cuối cùng làm chuẩn.
2、Nếu điểm của đội ngũ tương đồng, thì sẽ theo cấp, số diệt địch để xếp hạng.
Chú ý: Hình ảnh chỉ mang tính tất minh họa, trị số là trị số kiểm tra, toàn bộ số liệu sẽ dựa theo game thực tế.

Game hot