Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Qùa Online

2019-03-18   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

Điu kin m khóa:

Người chơi đạt đến level 20 thì có thể mở khóa.

Cổng Vào:

Click icon Quà online để vào.

Giới Thiệu Chức Năng:

Chúa công mỗi ngày online đạt đến thời gian yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Sau khi nhận hết phần thưởng trước, mức sau mới bắt đầu tính thời gian. Tích lũy online 2h thì có thể lĩnh hết toàn bộ thưởng.

Ngoài trừ thưởng cơ bản, trong ngày chúa công tích lũy nạp vàng đạt đến 120 vàng sẽ mở khóa và được lĩnh nhận phần thưởng them.

Chú ý:

1. 1.0h mỗi ngày reset quà online, sau khi nhận hết phần thưởng ngày trước đã bắt đầu ghi chép thời gian, mới bắt đầu thời gian ngày mới

2. 2.Hoàn thành yêu cầu thời gian online hoặc ngày sau reset mới được nhận thưởng thêm.

3. 3.Đơn vị thời gian là Phút, không đủ 1 phút sẽ không ghi chép thời gian

4. 4.Level khắc nhau phần thưởng cũng khắc nhau.

Chú ý: Hình nh ch mang tính tt minh ha, tr s là tr s kim tra, toàn b s liu s da theo game thc tế.

Game hot