Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Skin Q.Vũ+thần H.Ng.Anh .v.v.

2019-06-05   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

Các vị chúa công, sau một thời gian dài chúng ta lại chuẩn bị chào đón một phiên bản mới sắp ra mắt, hãy cùng tìm hiểu xem phiên bản lần này sẽ đem đến cho người chơi những chức năng thú vị gì nhé.

1. Skin Mới Vũ Thánh Quan Vũ

Thuộc Tính:

Sau khi mở khóa Skin, sức phòng thủ của Quan Vũ+500

 

2. Tướng Mới thần H.Ng.Anh

Thuộc Tính:

Chiêu: Vô gian: Tấn công 4 hàng, từ hiệp sau mỗi hiệp quân địch giảm 15% binh lực với đủ binh lực, 4 điểm T.Soái, 4 điểm Võ Lực, Đồng thời số hàng tương ứng của H.Ng.Anh tăng 15% binh lực với đủ binh lực, 4 điểm T.Soái, 4 điểm Võ Lực. Sát thương 3 lượt (không thể giết chết, miễn phản hồi)

Địa hình : Thủy Công

Địa hình tự nhiên: Nước, Sức chiến vùng biển +25%

Tướng: Skill của địch không thể kích sát bên ta, ít nhất giữa 1 binh lực

 

3. Tướng Mới thần Đại Kiều

Thuộc Tính:

Chiêu: Thiên hương: tấn công 4 hàng, đặt trận Thiên Hương với hàng đầu địch, lượt sau bắt đầu chiếm 15% binh lực của địch cho hàng đầu bên ta, có hiệu 4 lượt (Miễn phản hồi)

Địa hình : Thủ Sơn

Địa hình tự nhiên: Núi, Sức chiến vùng núi+25%

Tướng: Quốc sắc: khi mỗi hàng xuất chiến gây sự hỗn loạn hai hàng đầu của địch (Lưu li: hàng lên trận bị sát thương 80% skill/phổ công, chuyển 20% cho hàng địch tương ứng)

 

4. Tướng Mới thần T.M.Viêm

Thuộc Tính:

Chiêu: Thống trị: tấn công 4 hàng địch

Địa hình : Đa Công

Địa hình tự nhiên: Đồng bằng, Sức chiến đấu vùng đồng bằng+25%

Tướng: Quân lâm thiên hạ: skill quân địch, kỹ năng đặc biệt của skill đều bị vô hiệu. nâng tất cả tướng 4% sức phòng thủ, 30% kỹ năng thủ (Hiệu quả thần quân chủ: nâng tất cả tướng 100 điểm phòng thủ cơ bản, và tướng quân chủ mỗi lên 20 cấp thêm 10 điểm phòng thủ)

 

5. Tướng Mới thần H.H.Đôn

Thuộc Tính:

Chiêu: Không

Địa hình : Đồng bằng , Thủy Công, Thủ Sơn

Địa hình tự nhiên: Mọi địa hình, Sức chiến mọi địa hình+25%(Trừ thành)

Tướng: Cương liệt: hàng bị skill tấn công cố định giảm 23% binh lực với đủ binh lực, và lập tức gây 1 lần sát thương phổ công với hàng tương ứng của địch (Phẫn dũng: Phổ công kèm theo sát thương 10% binh lực đầy quân địch, binh lực của hàng quân lên trận bên ta dưới 50%, sát thương kèm theo tăng đến 15%)

 

6. Tướng Mới thần Lữ Bố(Tướng Phụ Bản)

Thuộc Tính:

Chiêu: Vô song: tấn công 3 hàng địch

Địa hình : Địa công , Thủy Công, Thủ Sơn

Địa hình tự nhiên: Mọi địa hình, Sức chiến mọi địa hình+25%(Trừ thành)

Tướng: Ma chướng: Sau khi vào trận đấu lập tức nhận được một vòng bảo hộ, để thu nhận 35% sát thương skill đủ binh lực. Duy ngã: Lần này phổ công chưa gây sát thương, thì lần sau không chịu sát thương phổ công của địch (Thừa kế tiễn xạ, vô song, vô song chiến thần)

 

7. Tướng Mới thần Tôn Kiên(Tướng Phụ Bản)

Thuộc Tính:

Chiêu:

Địa hình : TK thành (cố thể công kích), Công thành (cố thể công kích)

Địa hình tự nhiên: Thành hoang (cố thể công kích), Sức chiến thành+45%(Đối với bên tấn công)

Tướng: Hổ gầm: Khi bên địch gặp mặt Tôn Kiên bị giảm 3 điểm võ lực. Cổ đao: Khi gặp mặt tướng địch võ lực thấp hơn bên ta, thì phổ công gây bạo kích*1.25 lần. Vô úy cao cấp: phản hồi skill và miễn phản hồi. Khi mỗi hàng tướng xuất chiến nhận được hậu thuẫn, thu nhận 45% sát thương skill hoặc phổ công (Được thu nhận 3 lần)

Game hot