Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Bộ Đồ Thần Khí

2015-08-21   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

"Thần trang xuất thế"! Những bộ bồ thần khí trong truyền thyết hoành không xuất thế , hiện tại bạn đã có thể sử hữu chúng ngay trong tầm tay , còn chờ gì mà không để trang bị nang cấp đến một  tầm cao mới?

[Mua Mảnh Ghép Bộ Đồ]

Người chơi có thể sử dụng phiếu để đổi lấy mảnh ghép bộ đồ trong tài nguyên, sau khi nhận được 4 mảnh ghép sẽ tự động hớp nhất thành bản vẽ bộ đồ.Sau khi hợp thành bộ đồ xong không thể dùng phiếu để tiếp tục đổi lấy mảnh ghép của bộ đồ đó


[Hợp Thành Bộ Đồ]

Trong Trang Bị -> Túi ->Tìm đến bản vẽ, Chọn "Sử dụng", sẽ xuất hiện giao diện hợp nhất bộ đồ. Người chơi có thể sử dụng trang bị tím 4* tương ứng để tiến hành hợp nhất bộ đồ.


[Mặc Bộ Đồ]

Sau khi hợp thành bộ đồ, người chơi có thể mặc lên cho võ tướng, mặc 1 lần là có thế mặc toàn bộ bộ đồ lên người. Sau khi hợp thành bộ đồ, thuộc tính gốc của trang bị không thay đổi, vẫn có thể nhận thêm thuốc tính mới của bộ đồ.
[Phân Tách Bộ Đồ]

Nếu như bạn muốn lấy lại trang bị gốc, bạn có thể tháo bộ đồ ra, dùng vàng để tiến hành phân tách,sau khi phân tách bạn sẽ nhận lại được bản vẽ và 6 bộ trang bị gốc.Phụ Lục: Thuộc tính hợp thành của từng bộ đồ


*Bộ đồ Bạch Hổ.

Hiệu quả bộ đồ: Công+175,thủ+105,binh lực+440,tổn thương +6%

Thuộc tính cao nhất: Công+455, thủ+195, binh lực+1160, tổn thướng+6% ( thuộc tính cuối cùng đã bao gồm thuộc tính căn bản)
*Bộ đồ Thao Thiết.

Hiệu quả bộ đồ: Công+250, thủ+140, binh lưc+480, võ lực+5

Thuộc tính cao nhất: Công+520, thủ+230, binh lực+1200(đã cộng vào thuộc tính cơ bản của bộ đồ)*Bộ đồ Bệ Ngạn.

Hiệu quả bộ đồ: Công+425, thủ+245, binh lực+840, tổn thương+10%, võ lực+7

Thuộc tính cao nhất: Công+695, thủ+335, binh lực+1560, tổn thương+10%, võ lực+7(đã cộng vào thuộc tính cơ bản của bộ đồ)*Bộ đồ Bệ Ngạn.

*Bộ đồ Thanh long.

Hiệu quả bộ đồ: Công+255, thủ+75, binh lực+360

Thuộc tính cao nhất: Công+525, thủ+165, binh lực+1080(đã cộng vào thuộc tính cơ bản của bộ đồ)


*Bộ đồ Ứng Long.

Hiệu quả bộ đồ: Công+275, thủ+120, binh lực+500

Thuộc tính cao nhất: Công+545, thủ+210, binh lực+1220(đã cộng vào thuộc tính cơ bản của bộ đồ)
*Bồ đồ Chu Tước.

Hiệu quả bộ đồ: Công+150, thủ+90, binh lực+400, sắt thướng+6%

Thuộc tính cao nhất:Công+420, thủ+180, binh lực+1120(đã cộng vào thuộc tính cơ bản của bộ đồ)
*Bộ đồ Tất Phượng.

Hiệu quả bộ đồ: Công+275, thủ+105, binh lực+440, kĩ năng công+300

Thuộc tính cao nhất: Công+545, thủ+195, binh lực+1160(đã cộng vào thuộc tính cơ bản của bộ đồ)
*Bộ đồ Phượng Hoàng.

Hiệu quả bộ đồ: Công+440, thủ+240, binh lực+840, sát thương+12%, thống soái+10, tấn công+500.

Thuộc tính cao nhất: Công+710, thủ+330, binh lực 1560(đã cộng vào cơ bản của bộ đồ)Chú ý: mỗi một nhân vật, mỗi một bộ đồ chỉ hợp thành được một bộ , thuộc tính cụ thể của bộ đồ được dựa theo nội dung thực tế của game.

Game hot