Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Mưu Sĩ

2019-07-29   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

Cách MởMở theo chức năng Tướng, võ tướng đạt đến level 88 thì có thể sử dùng
【Cách vào】Tại giao diện Tướng click Mưu Sĩ để vào
1.png
【Giới thiệu chức năng】
Chúa công có thể chỉ định võ tướng đã nhận được làm mưu sĩ. Sau khi võ tướng trang bị mưu sĩ sẽ tăng thuộc tinh lớn, mưu sĩ cũng có thể nghiên cứu binh pháp để bồi dưỡng tăng thêm hiệu quả.

2.png

Tướng khác nhau và mưu sĩ có duyên phận khác nhau, có thể thông qua tặng Ngọc bội để kích hoạt, sau khi thành công kích hoạt hiệu quả duyên phận thì có hiệu lực, điểm mưu lực của mưu sĩ càng cao, thêm thuộc tính duyên phận càng nhiều.
Chú ý:
1. Tướng đã chiêu mộ hoặc lên trận không thể làm mưu sĩ
2. Võ tướng tối đa tương ứng ba loại thuộc tính duyên phận khác, cần sử dùng Ngọc bội khác nhau để kích hoạt
3. Mỗi tướng chỉ có thể trang bị một mưu sĩ
【Kích HoạtBồi dưỡng Mưu sĩ
Chúa công có thể chọn tướng để kích hoạt thành mưu sĩ tại Tửu Quán

3.png

Cần tiêu hao Lệnh Giác Tỉnh để kích hoạt mưu sĩ, võ tướng khác nhau kích hoạt cần tiêu hao số lệnh giác tỉnh khác nhau và nhận điểm mưu lực cơ bản cũng khác nhau
4.png
Tướng ban đầu, giác tỉnh và đột phá phân biệt tương ứng ba loại binh thư khác nhau, sau khi trở thành thần tướng sẽ mở khóa toàn bộ binh thư để nghiên cứu, mưu lực của mưu sĩ càng cao thuộc tính tăng thêm cho tướng càng nhiêu.
Chú ý:
Theo trạng thái của tướng tăng tiếp, loại binh thư cũng mở khóa tiếp, tướng trạng thái ban đầu chỉ có thể nghiên cứu binh thư loại thứ nhất
List quan hệ duyên phận và thuộc tính:
10.3谋士属性1.png
10.3谋士属性2.png
10.3谋士属性3.png

Chú ý:Hình ảnh chỉ mang tính tất minh họa, toàn bộ số liệu sẽ dựa theo game thực tế.

Game hot