Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Skin Tiểu Kiều+thần Lục Tốn .v.v.

2019-07-31   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

Các vị chúa công, sau một thời gian dài chúng ta lại chuẩn bị chào đón một phiên bản mới sắp ra mắt, hãy cùng tìm hiểu xem phiên bản lần này sẽ mang lại cho các bạn những chức năng thú vị nhé.
1. Skin mới Thiên Hương của Tiểu Kiều
Sau khi sử dụng nhận được skin Thiên Hương, võ lực+5 (Tướng phải giác tỉnh trở lên)
1.png
2. Skin mới Hổ Si của Hứa Chử
Sau khi sử dụng nhận được skin Hổ Si, sức phòng thủ+500 (Tướng phải giác tỉnh trở lên)
2.png
3. Tướng mới thần Lục Tốn
Thược tính:
Chiêu: Liệt diễm(tấn công ba hàng đốt cháy hàng đầu 5 lượt, lượt tiếp theo tạo thành 25% sát thướng đối với mỗi hàng, số hàng bị đốt mỗi lượt+1, lửa tắt theo hàng đầu(miễn phản hồi, không thể đốt chết))
Địa hình: Địa công
Địa hình tự nhiên: Đồng Bằng, sức chiến đấu vùng đồng bằng+25%
Tướng: Khiêm tốn: Giảm 15% sức tấn công của địch (Liên doanh: mỗi giảm 1 hàng binh, phổ công tiễn xạ tăng 1 hàng, tối đa tăng 2 hàng tiễn xạ, sát thương tiễn xạ)
Hiệu quả mưu sĩ: Mỗi 1 điểm mưu lược tấn công skill của tướng+10; mỗi 1 điểm mưu binh lực nhóm của duyên phận tướng+20.
3.png
4. Tướng mới thần Khương Duy
Thược tính:
Chiêu: Bát trận đồ(tấn công 4 hàng tướng địch, mỗi một hàng tướng địch hiệu quả 5 hiệp, làm giảm phòng ngự của địch và tỷ lệ miss tấn công(không thể phản hồi))
Địa hình: Thủ sơn
Địa hình tự nhiên: Núi, sức chiến vùng núi +25%
Tướng: Văn võ song toàn: phổ công kèm theo 15 lần võ lực phổ công sát thương tuyệt đối của bản thân, skill kèm theo 30 lần thống soái skill sát thương tuyệt đối của bạn thân. Khiêu khích cao cấp: thừa kế hiệu quả khiêu khích, phạm vi skill tấn công của địch giảm 2 hàng, chiến xa và quan văn giảm 1 hàng.
Hiệu quả mưu sĩ:Mỗi 10 điểm mưu lược tỷ lệ sát thương của tướng+1%; mỗi 1 điểm mưu lược binh lực nhóm của duyên phận tướng+20.
4.png

Game hot