Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

võ trường

2015-08-28   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

Các vị chúa công ! hãy cùng tham gia Phiên Bản mới với chức năng “Võ Trường” để gạt bỏ những bức xúc về việc thăng cấp quá chậm nào.

Cấp độ: Từ cấp 85 trở lên

Cách Mở: Vào thành thành chính võ đài võ trường.
Quy Tắc Võ Trường

Tham gia diễn võ bắt buộc phải có đủ sỹ khí.

1) Trong quốc chiến mỗi lần giết được 10000 quân địch thì có thể nhận được sỹ khí+1. Khi sỹ khí đã đầy, hoặc đã dùng hết số lần diễn võ trong ngày sẽ không thể nhận thêm được sỹ khí

2) Sau khi tiến độ giá trị sỹ khí đã đầy có thể tiến hành diễn võ 1 lần, sau khi diễn võ giá trị sỹ khí sẽ bằng không.

3) Phần thưởng diễn võ được tính bằng EXP , kinh nghiệm cơ bản sẽ được tăng lên theo cấp độ tăng level của chúa công

4) Diễn võ được chia thành diễn võ thông thường và diễn võ thần tướng, diễn võ thông thường sẽ có xác xuất nhận bạo kích, diễn võ thần tướng sẽ nhận được 4 lần bạo kích nhất định.

5) Hệ thống mỗi ngày sẽ tng 5 lần diễn võ miễn phí, khi tiến độ giá trị sỹ khí chưa đầy có thể sử dụng số lần diễn võ được tặng, Tuy nhiên nếu như sử dụng số lần diễn võ được tặng để diễn võ thần tướng vẫn sẽ bị trừ đi một số lượng vàng.

Thăng cấp võ trường:

Dùng phiếu để mua bản vẽ thăng cấp tương ứng là có thể thăng cấp võ trường:

a)Lv1:Hệ thống mở, diễn võ sẽ nhận được exp

b)Lv2:Ngoài exp diễn võ sẽ nhận thêm 50000 ( không bị ảnh hưởng của bạo kích)

c)Lv3: Diễn võ nhận được 10 phút quốc chiến+10% buff, thời gian có thể được cộng dồn


d)Lv4:Mở “giáo đầu”, võ tướng giáo đầu có thể nhận được 30% kinh nghiệm diễn võ.

e)Lv5: Mỗi ngày gii hạn din võ+5


Chú ý: Võ trường sẽ được làm mới vào 24h mỗi ngày

1) S ln din võ hôm nay đã được làm mi

2) Số lần diễn võ miễn phí hôm qua đã được xóa

3) Xóa giá trị sĩ khí hiện tại

Chú ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, số liệu cụ thể sẽ căn cứ vào game hiện tại

Game hot