Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Skin Tôn Kiên+thần Thủy Kính .v.v.

2019-09-02   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

Các vị chúa công, sau một thời gian dài chúng ta lại chuẩn bị chào đón một phiên bản mới sắp ra mắt, hãy cùng tìm hiểu xem phiên bản lần này sẽ mang lại cho các bạn những chức năng thú vị nhé.
1. Skin mới Phi Mi
Sau khi mở khóa Skin, sức chiến đấu mọi địa hình+20% (trừ thành) và không bị phá hủy
tonkien.png
2. Tướng mới thần Thủy Kính
Thuộc tính:
Chiêu: không
Địa hình: Địa công
Địa hình tự nhiên: Mội địa hình, chiến đấu trên mọi địa hình+20% (Trừ thành)
Tướng:Phá diệt: khi mất trạng thái Ẩn, hàng địch xuất chiến nhận được sát thương với 10% binh lực max, và phà hủy địa hình thiên phú (Ẩn cao cấp: thừa kế Tứ tượng thủ hộ; 1 hàng quân binh lực≦50% sẽ tiến vào trạng thái Ẩn, tiếp nhận sát thương 3 lần (Trừ chiến xa, tiễn tháp); khi chưa tiến vào trang thái Ẩn, bị phổ công sát thương tối đa giảm đến số điểm mở trạng thái Ẩn, và tiêu hao 1 lần Ẩn)
Hiệu quả mưu sĩ: Mỗi 1 điểm mưu lược phòng thủ skill của tướng+10; mỗi 1 điểm mưu lược skill tuyệt đối miễn thương của duyên phận tướng+10.
S{C$@)ZE8DCIC4XOK3X5H_S.png
3. Tướng mới thần Chúc Dung
Thuộc tính:
Chiêu: Cự tượng (tấn công 4 hàng, kèm theo 2% sát thương đủ binh lực. Sau khi đánh trúng phòng thủ địch giảm 20%, bị đụng độ sát thương thêm 20%)
Địa hình: Địa công
Địa hình tự nhiên: Đồng bằng, sức chiến đấu vùng đồng bằng +25%
Tướng: Liệt Nhẫn: khi quân địch bị Chúc Dung Phổ công 1 lần giảm 5% sức tấn công, tối đa chồng lên 3 tầng; khi phổ công hàng sau địch sẽ bị xa tễn 60% sát thương, không thể bị phản hồi; Skill nhất định trúng, không thể bị phản hồi ỏ đỡ.
Hiệu quả mưu sĩ:Mỗi 1 điểm mưu lược phòng thủ skill của tướng+10; mỗi 1 điểm mưu lược binh lực nhóm của duyên phận tướng+20.
9Y`1O`}`([8[6.png

Game hot