Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Sách Lược Đàm Binh

2019-09-02   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

Cách MởChúa công đạt đến level 74 trở lên thì mở
【Cổng Vào】Click Sách lực đạm binh tại Công Việc để vào
11.png
Cách Chơi
Mỗi Thứ Bảy là ngày trả lời, ngày trả lời chia thành 2 vòng, 0h-18h là vòng đầu, 18h-24h là vòng sau, hai vòng phân biệt tương ứng một lịch sử trả lời. 2 vòng đều có một lần trả lời miễn phí, sau khi số lần miễn phí dùng hết, có thể tiêu hao vàng trả lời lại, hệ thống sẽ tự động ghi lại kết quả tốt nhất.
22.png
Sau khi bất đầu trả lời, phải trả lời hết các bài trong vòng thời gian, trong quá trình trả lời không thể dựng lại. Mỗi lần trả lời có 10 bài câu hỏi, sau khi trả lời hết câu hỏi hiển thị kết quả trả lời. Nhấp icon Trái và Phải có thể xem kết quả trả lời vòng đầu.

Có thể xem lịch sử trả lời, bảng xếp hạng và tình hình hoàn thành mục tiêu vào ngày không phải trả lời
33.png

Phần Thưởng
Phần thưởng có thưởng mục tiêu và thưởng xếp hạng, tích lũy trả lời đúng số bài câu hỏi nhất định thì có thể nhận được phần thưởng mục tiêu, mỗi tuần reset phần thưởng. Người chơi Top 10 có thể nhận thêm thưởng xếp hạng, sau khi sự kiện kết thúc hệ thống sẽ phát thưởng bằng email.
44.png
55.png

Chú ý:Hình ảnh chỉ mang tính tất minh họa, toàn bộ số liệu sẽ dựa theo game thực tế.

 

Game hot