Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Phó Bản Quân Đoàn

2019-09-02   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

【Cổng Vào】Mỗi tuần Thứ Bảy và Chủ Nhật, click Phó Bản Quân Đoàn tại Công Việc để vào
11.png
Level MởChúa công đạt đến level 85 trở lên thì mở
Giới Thiệu Chức Năng
Phó Bản Quân Đoàn là cách chơi PVE mới, các chúa công có thể tổ đội tấn công, thứ bảy và chủ nhật sẽ mở, chia thành mấy đẳng cấp, trong các đẳng cấp khác nhau mức độ khó tổng thể của NPC khác nhau, đẳng cấp càng cao, mức độ khó càng lớn. Sau khi qua cửa sẽ nhận được nhiều quân công, dùng để đổi phần thưởng tài nguyền lớn.
22.png
【Chế Độ Thông Quan】
Trong chế độ thông quan bình  thường, đạt đến đẳng cấp tương dứng chúa công có thể tấn công, sau khi click tổ đội khiêu chiến sẽ hiển thị thông tin tổ đội trước khi xuất chiến, xem chi tiết đội ngũ trước mắt,click “gửi thư mời” có thể gửi thông tin tổ đội đến kênh chát quốc gia, chúa công khác nhìn thấy thông tin có thể click để vào đội ngũ trực tiếp, ngoài ra cũng có thể click icon “đội ngũ” ở trên bên trái vào list tổ đội trước mắt để chọn đội ngũ.  
33.png
Chú ý:
1. Sau khi click tổ đội khiêu chiến sẽ tự động gửi 1 thông tin tổ đội đến kênh chát quốc gia, gửi nhiều lần liên tiếp sẽ có mấy chục giây thông tin gián cách.
2. Click tổ đội khiêu chiến thỏa thuận ngầm là đội trưởng đội ngũ, nếu có chúa công không muốn tấn công, có thể chọn tạm thời mời chúa công tương ứng rời khỏi đội ngũ.
3.  Click ảnh đại diện di chuyển có thể thay đổi thứ tự xuất chiến. Chú ý, click giữ lại thứ tự thế trận xuất chiến mới có hiệu lực.
4. Những chúa công đã vào đội ngũ có thể chọn rời khỏi đội ngũ, nhưng vào đội ngũ/rời khỏi đội ngũ liên tiếp cũng có mấy chục giây thông tin gián cách.
【Chế Độ Vô Hạn】
Chế độ vô hạn không giống với chế độ thông quan, nó có thể là một thí luyện thực lực, khi đẳng cấp của chúa công đạt đến đẳng cấp này mới có thể tấn công. Trong chế độ vô hạn, số lượng NPC là vô hạn, các chúa công phải thi số lượng giết địch! Ngoài ra, cuối cùng sẽ xếp hạng tương ứng theo số lượng giết địch cuối cùng, phần thưởng rất là phong phú, trong chế độ vô hạn, các chúa công sẽ áp dụng sách lược nào nhỉ?
44.png
55.png
Chú ý:
1. Level khác nhau phần thưởng khác nhau. Level càng cao, mức độ khó càng lớn.
2. Chế độ vô hạn phải qua đẳng cấp tương ứng trước của chế độ thông quan mới có thể khiêu chiến.

Chú ý:Hình ảnh chỉ mang tính tất minh họa, toàn bộ số liệu sẽ dựa theo game thực tế.

Game hot