Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Thiên Mệnh

2019-12-16   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

[Cách kích hoạt]

Sau khi chúa công đạt cấp 120, nghiên cứu khoa kỹ theo chỉ định lập tức sẽ được kích hoạt.

[Nút chức năng]
Sau khi nghiên cứu khoa kỹ tương ứng, vào màn hình“Võ Tướng”nhấn chọn “Thiên Mệnh”.

[Giới thiệu chức năng]

1.Thuộc tính

1Thuộc tính Thiên Mệnh của mỗi Tướng cần được bồi dưỡng riêng biệt.

2Mỗi võ tướng đều sở hữu nhiều thuộc tính thiên mệnh, điều kiện kích hoạt của mỗi thuộc tính không giống nhau, đồng thời số lượng hồn tướng cần dùng để kích hoạt cũng không giống nhau. Có thể đổi Hồn tướng ở   thương thành quân công trong phó bản quân đoàn.

3Mỗi  thiên mệnh tương ứng với 3 loại thuộc tính tăng thêm: tấn công skill, phòng thủ, Binh lực nhóm.

4Cấp bậc Thiên mệnh ban đầu là lv1, cấp bậc cao nhất là lv30, tăng cấp qua chú hồn.

5Thuộc tính tương ứng tăng theo cấp bậc thiên mệnh.

2.[Chú hồn]


(1)Chú hồn tiêu hao lệnh giác tỉnh với tài nguyên “Hồn tướng”mới, lượng tiêu hao tăng theo số cấp bậc.

(2)Tiến độ chú hồn mỗi lần+1, tiến độ đạt đến 100 sẽ tăng cấp thiên mệnh.
(3)Trong quá trình chú hồn, có thể kích phát gấp đôi hay gấp 4 lần tiến độ bạo kích, nếu thăng cấp sau khi bạo kích, tiến độ thừa ra sẽ không tính cho cấp tiếp theo.

3. [Kĩ năng đặc biệt]

(1)Mỗi thiên mệnh có 1 kỹ năng đặc biệt, các loại kỹ năng: tăng sát thương phổ công/chiến pháp của võ tướng đối với loại binh chủng nào đó, hoặc làm giảm tỉ lệ sát thương khi bị trúng chiến pháp/phổ công từ quân địch. Mức độ gia tăng hoặc giảm bớt  định theo cấp bậc của đặc kỹ.

(2)4 kỹ năng đặc biệt của thiên mệnh đều không giống nhau, cấp bậc của đặc kỹ giống với cấp bậc của thiên mệnh.

(3)Đặc kỹ thiên mệnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào, và cấp bậc bồi dưỡng của thiên mệnh cũng không bị thay đổi. Miễn phí lần đầu thay đổi đặc kỹ, những lần thay đổi tiếp theo cần tiêu hao 2000 Hồn Tướng để thay đổi.

(4)Sau khi kích hoạt đặc kỹ, Võ tướng sở hữu thiên mệnh đó sẽ nhận được tác dụng của đặc kỹ, và sẽ thể hiện ở trong chiến trận.

Ghi chú: Khi thay đổi đặc kỹ sẽ không thay đổi loại đặc kỹ của thiên mệnh khác.

Chú ý:Hình nh ch mang tính tt minh ha, toàn b s liu s da theo game thc tế.

Game hot