Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Thương Hội

2015-10-16   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

Muốn nâng tầm sức mạnh, nhưng lại thật  khó vì không có ngọc để nâng cấp binh khí .Các chúa công, có phải ngài  thường phin lòng vì không đủ ngọc để kết hợp, phiên bản sắp tới đây sẽ ra mắt chức năng mới “ THƯƠNG HỘI” giúp các chúa công  kiếm ngọc thật dễ dàng và thuận lợi hơn  nhé.

[ Level Yêu Cầu]

Chúa công đạt cấp 88 , chủ thành sẽ mở chức năng mới “Thương Hội


[ Nâng Cấp Thương Hội]

1) cấp 88 tự động mở thương hội cấp 1, muốn nâng cấp thương hội phải dùng phiếu để mua bản vẽ tiến hành nâng cấp.

Cấp 92  có thể đổi bản vẽ thương hội lv 2, giá bản vẽ 3500 phiếu

Cấp 96 có thể đổi bản vẽ thương hội lv 3, giá bản vẽ 8000 phiếu

Cấp 100 có thể đổi bản vẽ thương hội lv 4, giá bản vẽ 15000 phiếu

Cấp 104 có thể đổi bản vẽ thương hội lv 5, giá bản vẽ 35000 phiếu


[Thương Nhân Thương Hội]1) Số lượng thương nhân sẽ tăng theo cấp độ của thương hội

●  Thương hội cấp một mở “phiên chợ rong”, có thể dùng sắt để đổi ngọc lv1

●  Thương hội cấp hai mở “ Tiểu Thương”, có thể dùng thương phiếu để đổi ngọc lv1

●  Thương hội cấp ba mở “ Thương Nhân”, có thể dùng thương phiếu để đổi ngọc lv1

●  Thương hội cấp bốn mở “ Đại Thương Nhân”, có thể dùng thương phiếu để đổi ngọc lv1

●  Thương hội cấp năm mở “ Thương Nhân Tây Vực”, có thể dùng thương phiếu để đổi ngọc lv1


2) Thăng cấp thương nhân

●  click , có thể dùng 2000 vàng nâng cấp thương nhân, thương nhân sau khi đã được nâng cấp sẽ nhận được 4 viên ngọc lv cho một lần đổi

●  Mỗi thương nhân có thể được nâng cấp 1 lần.


3) Thương nhân ra ngoài nhập hàng

●  Sau khi đã dùng hết số lần đổi ngọc của mỗi thương nhân, sẽ tiến vào trạng “ ra ngoài nhập hàng”, tiêu hao vàng để thương nhân tiến hành nhập hàng.

●  Mỗi một thương nhân mỗi ngày có thể bù hàng 3 lần

●  Sau khi đã bù hàng, thương nhân này có thể tiến hành đổi ngọc thêm hai lần.

●  Sau khi đã dùng hết số lần bù hàng, thương nhân này sẽ ở trạng thái “đóng cửa”, sẽ không thể đổi ngọc trong ngày hôm đó.

●  Phiên Chợ Rong, lần đầu nhập hàng tiêu hao 20 vàng, lần nhập tiếp theo tăng thêm 20 vàng

●  Tiểu thương , lần đầu nhập hàng tiêu hao 30 vàng, lần nhập tiếp theo tăng thêm 25 vàng

● Thương nhân, lần đầu nhập hàng tiêu hao 30 vàng, lần nhập tiếp theo tăng thêm 25 vàng

●  Đại Thương nhân, lần đầu nhập hàng tiêu hao 30 vàng, lần nhập tiếp theo tăng thêm 25 vàng

● Thương nhân tây vực, lần đầu nhập hàng tiêu hao 30 vàng, lần nhập tiếp theo tăng thêm 25 vàng


[Thương Phiếu]

1) Cách nhận Thương Phiếu

a. Sau khi mở hệ thống thương hội, thương phiếu sẽ được lĩnh thông qua thưởng nhiêm vụ quốc gia

b. Số lượng thương phiếu nhận được sẽ dựa vào cấp độ quốc gia, bảng xếp hạng nhiệm vụ quốc gia và các hình thức khác liên quan đến nhiệm vụ quốc gia

Chú ý: Số liệu bên trên chỉ là số liệu tham khảo, số liệu cụ thể dựa trên số liệu thực tế trong game.

Game hot