Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Tướng Chuyển sinh Tôn Thương Hương+ Hoàng Trung

2020-12-01   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

Chuyển Sinh Tôn Thượng Hương


Chiêu: Hồng trang ky: Tấn công vào 3 hàng ngũ địch

Chi tiết tướng:

Kết hôn: ở trạng thái xuất trận có thể kết hôn với một tướng nam khác, làm cho tướng tăng thêm một hàng binh lực

Uy lực: sau khi hàng quân bên ta xuất trận bị chết tạo thành 30% sát thương binh lực đầy với hàng quân lên trận của địch, đánh dấu đồng thời giảm 15% sức chiến đấu của hai hàng quân đội đich, khi hàng bị đánh dấu xuất trận chết, tạo thành 10% sát thương binh lực đầy đối với hàng phía sau

Trọng Kích: với mỗi lần phổ công, binh lực của quân ta khi xuất trận lớn hơn hàng quân ra trận của địch, thì sát thương phổ thông sẽ nặng them 10%.

Hoàng Trung


Chiêu: Cung kỳ lân ( phạm vi tấn công 3 hàng, kèm them 20% sát thương đối với binh lực của địch)

Tướng:

Cường Cung Kình Tiễn: Khi xuất ra chiến pháp, nếu hàng quân của ta bằng hoặc ít hơn hàng quân xuất quân bên địch, thì số hàng chiến pháp+1, nếu lớn hơn của địch thì chiến pháp lần đó vô hiệu 15% phòng thủ của địch

Liên xạ:chiến pháp đánh trúng số hàng lớn hơn số hàng còn lại của tướng xuất trận bên địch thì không tiêu hao số lần chiến pháp, mỗi lần chiến đấu max 3 lần chiến pháp

Liệt cung: Chiến pháp 100% trúng, không thể đỡ hoặc phản hồi

Game hot