Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Tướng Chuyển sinh Quách Gia+ Chu Thái

2021-01-19   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

1. Tướng Chuyển Sinh Quách Gia:

Thuộc Tính:

Chiêu: Không

Địa hình tự nhiên: Chân- sức chiến toàn địa hình +20%

Tướng:

Quỷ Kế: tướng bị trúng skill sẽ nhận được skill đó, đồng thời sát thương tăng nhẹ ( chỉ lưu một skill mới nhất, không thể nhận được skill bản thân bị phản hồi)

Thức Phá: phá bỏ thiên phú của địch trên mọi địa hình

Quỷ Mưu: sử dụng hỏa tiễn đối với quân bộ binh, kèm theo 10% sát thương tuyệt đối, trước khi đụng độ xuất chiêu lốc xoáy đối với cung binh, gây ra 3000 điểm sát thương tuyệt đối với ỗi phương trận, mỗi lượt làm giảm 15%phổ công cuối; khi đụng độ với kỵ binh sẽ xuất chiêu cự mã, bản quân miễn thương, gây ra 1.5 lần sát thương đối với quân địch, trước khi đụng độ với binh chủng máy móc sẽ ra chiêu cự thạch, gây ra 15% sát tương tuyệt đối

Nhận Giáp: phản hồi skill, đụng độ phản thương 80% ( cường hóa chiến xa: kỹ năng sát thương của chiến xa tăng 50%)

2. Tướng chuyển sinh Chu Thái:

Thuộc Tính:

Chiêu: bất khuất ( tấn công vào 2 hàng ngũ địch)

Địa hình tự nhiên: Chân- sức chiến toàn địa hình +10%

Tướng:

Chân tử trận:

Hàng lên trận bị bất kì sát thương đều không chết ( trừ quan văn, tiễn tháp, chiến xa, tề xạ, thần kiếm), binh lực giảm tối thiểu tới 1, có tác dụng max 12 lần, sau khi kích sát tướng địch, số lần sẽ được làm mới, số lần làm mới max 1 lần

Kích ngang:luôn dựa theo binh lực đầy để tính phổ công và đụng độ

Sang di: sau khi xuất trận giảm 48% đối với tất cả sát thương ( ngoài tiễn tháp, tề xạ, thần kiếm), mỗi lần bị sát thương hiệu quả sẽ giảm xuống 4%, sau 12 lần hiệu quả sẽ biến mất ( tăng cường chiến xa, kỹ năng chiến xa sát thương tăng 50%)

Game hot