Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Tướng Chuyển sinh Triệu Vân+ Chân Lạc

2021-02-26   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

Tướng Chuyển Sinh Triệu Vân; Chân Lạc

1. Tướng Chuyển Sinh Triệu Vân:

Chiêu: Thăm dò ( Tấn công vào 4 hàng ngũ địch)

Tướng:

Long Đảm: bất cứ hàng nào xuất ra 1 lần né tránh hoặc thần hộ nhận được 1 “ Dũng”, đồng thơi khi mỗi hàng xuất trận nhận được 1” Dũng” , tích lũy 7 “ Dũng” có thể xuất ra một lần “ thất nhập thất xuất” tối đa xuất chiêu 2 lần

Thần Hộ: sắc xuất né tránh skill 25%, sắc xuất né tránh chiến xa 35%, sắc xuất né tránh quan văn tấn công 35%

Long Vệ: Làm giảm 15% phòng thủ của địch ( kế thừa 30% sắc xuất né tránh phổ công, mỗi giết một hàng lần tiếp theo 100% né rán phổ công ( thất nhập thất xuất)


2. Tướng Chuyển Sinh Chân Lạc:

Chiêu: Liên ba vi bộ ( Tấn công vào 3 hàng của địch và tăng cường 4 hàng lực lượng của bản thân)

Tướng:


Lưu Phong Hồi Tuyết: Mỗi gây ra 1 lần sát thương phổ công/ va chạm/skill cho trận hình của địch thì trận hình đó sẽ bị đánh dấu 1 lần ( đánh dấu không thể xóa bỏ, thanh lọc), đối với trận hình bị đánh dấu 2 lần khi tiến hành thêm một lần sát thương phổ công/ va chạm/ skill sẽ tạo thêm 20% sát thương cố định cho hàng binh lực đầy của trận hình

Băng Sương Thích Cốt: sau khi xuất skill thành công, đặt pháp trận vào hàng đầu của địch, trong trận pháp khi lượt đấu kết thúc, binh sỹ còn sống sót sẽ bị đóng băng, khi bị đóng băng không thể tiến hành bất kì tấn công nào, sau khi bị phổ công băng tan, mỗi trận pháp diễn ra liên tiếp 5 lượt ( Lạc tần tăng 25% binh lực)

 

 

PS:số liệu trong ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Game hot