Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Tướng chuyển sinh Đại Kiều + Khương Duy

2021-04-09   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

Tướng chuyển sinh Đại Kiều:


Chiêu: Thiên hương ( tấn công 4 hàng đặt trận thiên hương lên hàng đầu của địch, lượt sau bắt đầu chiếm 15% binh lực của địch cho hàng đầu bên ta, có hiệu quả 4 lượt ( Miễn phản hồi)

Địa hình: Thủ sơn

Địa hình tự nhiên: sức chiến đầu vùng núi+25%

Tướng:

Hoan Điệp: Xuất Trận giết bất cứ hàng nào của quân địch có thể nhận được 15% binh lực của hàng quân bị giết, mỗi hàng nhận được nhiều nhất 2 lần

Quốc Sắc: Mỗi hàng xuất trận làm hỗn loạn hai hàng đầu của địch ( lưu ý: Hàng lên trận chịu 80% skill sát thương phổ công, chuyển thành 20% sát thương cho hàng quân tương ứng của địch)

Tướng chuyển sinh Khương Duy


Chiêu: Bát trận đồ ( Công kích 4 hàng tướng địch, mỗi một hàng tướng địch hiệu quả 5 hiệp, làm giảm phòng ngự của địch và tỷ lệ miss công kích ( không thể phản hồi)

Địa Hình: địa công, thủy công, thủ sơn

Địa hình tự nhiên: Sức chiến mọi địa hình +25% ( trừ thành)

Tướng

Khắc địch: Hàng phổ công của tướng giảm 1 hàng ( ít nhất giữ 1 hàng)

Văn võ song toàn: tăng sát thương tuyệt đối phổ côn*15 võ lực bản, skill tăng sát thương tuyệt đối skill*30 thống bản thân,

 

Khiêu khích cao cấp: kế thừa hiệu quả khiêu khích, phạm vi tấn công skill của địch giảm 2 hàng, quan văn giảm 2 hàng, chiến xa giảm 1 hàng.

Game hot