Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Truân Điền

2016-02-23   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

[Bật Mí Phiên Bản Mới] Truân Điền Biên Phòng

Cổ Nhân Vân: ”binh mã vị động, lương thạo tiên hành”, trong thế giới Chiến Thần Tam Quốc, đạo lý này tương tự được áp dụng, phiên bản mới ra mắt chức năng mới Truân Điền Biên Phòng mang đến cho chúa công càng nhiều tài nguyên dự phòng, để trang bị cho Quốc Chiến.

[Cách mở]

Người chơi đạt đến lv 73 có thể mở chức năng Truân Điền, biểu tượng Truân Điền hiện ra ở phía bên trên thành chính.
[Giới thiệu cách chơi]

Ấn vào thành chính hoặc icon phía trên thành Truân Điền để tiến vào giao diện Truân Điền:


Truân Điền biên phòng chia thành 4 giai đoạn: giai đoạn phái quân, giai đoạn truân điền, giai đoạn thu hoạch, giai đoạn cướp vụ.


1) Giai đoạn phái quân (12:00-14:00 hàng ngày ): Chúa công điều nhân công vào thành truân điền đã được chiếm lĩnh, mỗi 1 nhân công tiêu hao số lượng bạc nhất định, số lượng nhân công có hạn (lv VIP có thể tăng giới hạn số lượng nhân công), mỗi ln phái quân đều có thể gia tăng tiến độ CD, khi tiến độ CD đầy cần đợi một khoảng thời gian hoặc tiêu hao vàng để tiếp tục phái quân.


2) Giai đoạn truân điền(14:00-17:00 hàng ngày): Nhân công được điều động sẽ bắt đầu lao động, giai đoạn này không thể tiếp tục phái quân lao động.


3) Giai đoạn thu hoạch (17:00-18:00 hàng ngày): Chúa công có thể thu hoạch lương thực, gỗ, sắt.. vvv ( nghiên cứu khoa kỹ có thể tăng số lượng tài nguyên thu hoạch) tại thành mình chiếm lĩnh và đã phái nhân công đến truân điền, số lần thu hoạch bằng với số lần phái quân, mỗi lần thu hoạch sẽ làm tăng tiến độ CD, Khi tiến độ CD đầy cần phải chờ đợi hoặc dùng vàng để tiếp tục thu hoạch

4) Giao đoạn cướp vụ (18:00-19:00 hàng ngày): Chúa công có thể cướp vụ ở những thành truân điền đã bị chiếm đóng, và có sự tồn tại của lao động địch, cướp vụ sẽ có sắc xuất thất bại nhất định, và dù thất bại hay không, đều tiêu hao 1 nhân công, tăng tiến độ CD. Khi cướp vụ thành công, sẽ làm giảm một lần thu hoạch một tướng bất kì bên địch đồng thời đạt được phần lần số tài nguyên của địch, khi truân điền kết thúc chúa công bị cướp vụ sẽ nhận được số lượng ít  tài nguyên


Ấn vào [thông tin đồn điền], có thể kiểm tra các thông tin truân điền trong ngày, vào 19:00 mỗi ngày, sẽ tiến hành Reset truân điền biên phòng, lúc này hệ thống sẽ phản hồi lại số tài nguyên chưa lĩnh.

(Thành truân điền hiện tại đã bị chiếm đóng, chúa công có thể lĩnh nhận toàn bộ tài nguyên;  thành truân điền hiện tại  bị địch chiếm đóng, chúa công có thể lĩnh nhận một phần tài nguyên) sau khi reset thành truân điền sẽ biến mất, và sẽ được mở lại vào 13:00 ngày tiếp theo

Số liệu trên chỉ mang  tính chất tham khảo, số liệu cụ thể sẽ dựa theo số liệu thực tế trong game

Game hot