Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Thảm Sát

2016-07-16   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

Quốc chiến thông thường đã quá nhàm chán? Trong phiên bản mới lần này chúng tôi đã thêm một chức nắng mới ---- Thảm Sát, << nhất tướng công thành vạn cốt khô >>, Hãy để mọi người được chiêm ngưỡng phong thái bá vương của ngài nào!

[Cách Mở]: Chúa công đạt từ lv 25 trở lên, Lôi Đình  chiến được nâng cấp lên cấp 9 max, mua bản vẽ chiến xa thảm sát, sau khi tạo thành sẽ có hiệu lực.


Chú ý: Tạo chiến xa thảm sát cần bản vẽ, sắt , thiếc và không thể cường hóa

[Thảm Sát]: Trong quá trình chiến đấu chúa công có thể tiến hành “thảm sát” đối với thành của đối phương, thành bị thảm sát sẽ thuộc  v bên thảm sát đồng thời trở thành thành hoang trong vòng 30 phút ( nếu hợp lực thảm sát thì lâu nhất là 2 tiếng).

Phát động thảm sát có nhận được nhiu phần thưởng hấp dẫn, sau khi thành bị thảm sát, các thành viên của bên phát động thảm sát có thể đến thành bị thảm sát để lĩnh chiến lợi phẩm.


Trong Hình " nút thảm sát nằm phía bên phải góc màn hình


Phát động thảm sát thành công, người phát động thảm sát sẽ nhận được phần thưởng

Chú ý:

1. thành mục tiêu phải bị chiếm lĩnh bởi bên địch, đồng thời số tướng bên thủ phải ít hơn hoặc bằng 3 mới có thể phát động

2. Trong cùng một thời gian mỗi nước chỉ được thảm sát một thành

3. Chỉ cần thành đó thuộc địa hình Thành là có thể tiến hành thảm sát

4. Khi phát động thảm sát,  tướng bắt buộc phải ở trong thành đó ( huyễn ảnh, hoặc bị khiêu chiến sẽ không thể phát động)

5. Thành truân điền, thành nhim vquc gia không thtiến hành thm sát.

6. Chức năng thảm sát sẽ được phục hi sau 5 tiếng, đưc hin thtrong giao din xa chiến

7. Thành hoang sẽ không thể sử dụng kế sách, khi phát động thảm sát sẽ xóa bỏ toàn bộ kế sách ban đầu.

8. Không thể phát động thảm sát ở bản đồ quốc chiến server.

[Hợp Lực Thảm Sát]:

Sau khi thm sát, Các tưng trong cùng mt quc gia có chc năng thm sát có thtiến hành hp lc thm sát vi thành đó, sng có thhp lc thm sát ti đa là 4 tưng---có thnhn

đưc nhiu phn chiến li phm!

Ấn vào vòng tròn màu đỏ để tham gia hợp lực thảm sát

Chú ý:

1. Thành hợp lực thảm sát bắt buộc phải thuộc về bản quốc

2. Nhân vật hiện tại của chúa công không nằm trong danh sách hợp lực thảm sát

3. Tướng của chúa công đang ở thành bị thảm sát

4. Chiến lợi phẩm ban đầu có số lượng là 1, mỗi vị chúa công tham gia hợp lực thảm sát phần thưởng+1, tối đa có bốn phần thưởng


[Những điểm cần chú ý đối với bên thảm sát]: sau khi phát động thảm sát thành công sẽ lập tức tiến hành tính toán.

1. Nếu tướng vẫn còn binh lực sẽ ở lại thành thảm sát, binh lực đã tiêu hao hết sẽ trờ về chủ thành

2. Tướng ở trạng thái đơn đấu, nếu dành chiến thắng sẽ tiếp tục ở lại thành, thất bại sẽ trở về chủ thành.

3. Huyễn ảnh đang ở trạng thái tranh đấu hoặc đơn đấu nếu binh lực còn sẽ ở lại thành, tranh đấu thất bại sẽ lập tức tính kinh nghiệm.


[Những điểm cần chú ý đối với bị bên thảm sát]: Sau khi thành bị thảm sát cũng sẽ lập tức tiến hành tính toán đồng thời sẽ có thời gian cho thành phục hồi, lần đầu là 30 phút, cứ mỗi tướng hợp lực thảm sát, thời gian sẽ tăng 30 phút, thời gian phục hồi nhiều nhất là 2h.
1. tướng và huyễn ảnh sẽ lập tức chết, tính phần thưởng kinh nghiệm
2. tướng sẽ lập tức trở về chủ thành, hệ thống npc sẽ bị xóa bỏ

3. tướng trạng thái khiêu chiến sau khi thắng lợi sẽ trở về chủ thành, huyễn ảnh sẽ tinh thành kinh nghiệm tiến hành phản hồi


Chú ý: Hình ảnh chỉ mang tính tất minh họa, toàn bộ nội dụng sẽ dựa theo game thực tế.

Game hot